duminică, 20 iunie 2010

Să-ţi faci datoria înseamnă încredere - M. Ghazali

Să-ţi faci datoria înseamnă încredere

Noţiunea de încredere se referă şi la faptul că omul căruia i-a fost încredinţată o responsabilitate ar trebui să aibă înclinaţia sinceră de a împlini satisfăcător această responsabilitate şi de a-şi concentra întreaga energie de a duce sarcina la îndeplinire. Fără îndoială, aceasta este încredere. Islamul consideră că este demn de respect omul care se dovedeşte sincer în munca lui, care se străduieşte să lucreze într-un mod cât mai eficient şi să protejeze drepturile celor care se află în grija sa, fiindcă oricât de comuna ar fi acea responsabilitate o cât de mică neglijenţă poate cauza probleme nedorite întregii comunităţi şi societăţi, iar germenii corupţiei şi ticaloşiei pătrund în întregul corp politic. Necinstea în realizarea îndatoririlor oficiale generează numeroase boli morale în societate, aduce mari daune religiei, comunităţii musulmane şi ţării. Acest păcat, pedeapsa şi răul din el apar în diferite forme.

Trimisul lui Allah a spus: "În Ziua Judecăţii când Allah îi va aduna pe toţi oamenii, trecuţi şi prezenţi, fiecare mincinos va purta o flamură prin care va fi recunoscut. Şi astfel se va spune că acela este grupul de cutare şi cutare mincinoşi." (Bukhari)

Într-o altă variantă se afirmă: "Lângă capul fiecărui mincinos va flutura un steag, cu cât mai sus, cu atât mai mare este păcatul. Ascultă! Nu există un mincinos mai mare decât acel conducator (Amir) ce amăgeşte lumea." (Muslim)

Cu alte cuvinte, nu există persoană mai înşelătoare, care să-şi merite pedeapsa mai mult decât acela care răspunde de treburile oamenilor şi doarme netulburat în vreme ce lumea înfruntă greutăţi şi se află în pragul distrugerii.

Abuzul de putere - înşelare a încrederii

Încrederea presupune ca o persoană numită într-o funcţie importantă să nu se folosească de poziţia sa pentru a trage foloase în interes propriu sau al rudelor sale, deoarece utilizarea fondurilor publice în scopuri personale este o crimă.

Este un lucru obişnuit ca guvernele sau companiile să ofere salarii fixe angajaţilor lor pe de altă parte este lipsit de respect, josnic şi meschin să cauţi surse suplimentare de venit. Trimisul lui Allah a spus: Celui căruia îi vom încredinţa o slujbă avem de asemenea responsabilitatea de a-i asigura şi traiul necesar. Dacă acesta îsi însuşeşte mai mult decat atât, atunci săvârşeşte o faptă nedreaptă." (Abu Dawud)

Este greşit deoarece persoana în cauză a folosit proprietatea organizaţiei în scop personal, în loc să uzeze de ea pentru a-i ajuta pe cei sărmani şi nevoiaşi sau pentru o cauză nobilă:

"Un profet nu poate să-şi însuşească o pradă! lar acela care şi-o va însuşi va veni în Ziua de Apoi cu ceea ce şi-a însuşit. Atunci fiecare suflet va primi pe de-a-ntregul răsplata care şi-a agonisit-o. Şi lor nu li se va face nedreptate."

[Coran 3:161]

Cel care ţine însă cont de poruncile lui Allah în îndeplinirea sarcinilor sale şi nu se lasă târât în activităţi necinstite va fi considerat înaintea lui Allah drept unul dintre luptătorii pentru supremaţia religiei.

Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Cand administratorul primeşte o slujbă, el trebuie să-şi primească partea ce i se cuvine şi să platească celorlalţi partea ce li se cuvine şi atunci va fi ca un luptator pentru cauza lui Allah, pana ce ajunge acasă." (At-Tabarani)

Islamul interzice ca o persoană să profite de poziţia pe care o deţine în scopuri personale şi s-a declarat foarte strict pentru închiderea tuturor căilor ce duc spre caştigarea unor venituri necinstite.

Abi bin 'Umaira relatează că 1-a auzit pe Profet spunând: "Cel căruia i s-a oferit o slujbă şi el a furat un ac sau chiar mai puţin decât atât a făcut o greşeală cu care va trebui să apară în Ziua Judecăţii." Atunci un "ajutor" (Ansar) cu pielea închisă s-a ridicat şi a spus: "O, Trimis al lui Allah! Nu mai vreau să fiu guvernator." Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a întrebat ce s-a întâmplat. El a răspuns: "Am ascultat cu mare atenţie tot ce ai spus acum." Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: "Eu totuşi spun că dacă numim pe cineva guvernator acela trebuie să aduca totul dinaintea noastra (să faca totul cunoscut nouă). Să primească tot ce i se oferă şi să se abţină de la tot ce i se cere să se abţină." (relatat de Muslim)

Se spune că un om din tribul Uzd, pe nume Abu Labtih, a fost trimis de Profet să adune milostenii şi donaţii. Când s-a întors cu colecta, a spus: "Acestea sunt lucrurile tale şi acestea mi-au fost oferite mie." Cel ce a relatat acest hadis spune că auzind acestea, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a ridicat şi, după ce a adus laudă lui Allah, a zis: "... numesc dintre voi un administrator pentru aceste treburi pentru care Allah m-a facut răspunzător pe mine. Când acel om se întoarce, îmi spune că aceasta este pentru noi şi aceasta i-a fost dăruit lui. Dacă spune adevarul atunci de ce nu stă în casa parinţilor lui? Haideţi să vedem aşadar de unde îi vin aceste daruri? Pe Allah, dacă vreunul dintre noi primeşte chiar şi cel mai mic lucru care nu i se cuvine, el va trebui să apară înaintea lui Allah purtând acest lucru. Nu vreau să vad pe niciunul dintre voi în această stare, la întâlnirea cu Allah, purtând pe cap o camilă sau o vacă care muge, ori o capra care behăie." Apoi şi-a ridicat mâinile atât de sus încât i se vedeau subsuorile şi a spus: "O, Allah! Am făcut cunoscut mesajul tau." (Muslim)

Niciun comentariu: