marți, 29 iunie 2010

Memoria si hotararea - M. Gazali

Memoria si hotararea

esentiale pentru implinirea unei promisiuni


Împlinirea promisiunilor depinde de doi factori. Cu aceste două lucruri este uşor să-ţi împlineşti promisiunile. Adam aleyhi-s selam a promis lui Allah că nu se va apropia de pomul oprit, dar şi-a uitat promisiunea după câteva zile. El a căzut pradă slăbiciunii şi a încălcat promisiunea:

"Noi am încheiat un legământ cu Adam mai înainte, însă el l-a uitat şi Noi nu am aflat în el tărie".

[Coran 20:115]

Aceasta arată că deficienţa memoriei şi slăbiciunea sunt două piedici ce stau în calea împlinirii datoriei. Şi este ciudat că omul, copleşit de greutăţile vremurilor, diferitelor necazuri şi problemelor presante uită de realităţile clare şi deschise. În ochii lui formele clare apar înceţoşate şi realităţile, la fel de izbitoare ca şi lumina zilei, îi dispar din vedere.


De aici reiese că este necesară şi presantă o împrospatare a memoriei, pentru a preveni neglijenţa şi uitarea şi a menţine un lucru important în atenţia omului. Există o serie de versete din Coran care au fost revelate pentru împrospătarea memoriei:

"Urmati ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru şi nu urmaţi alţi aliaţi în afară de El! Dar voi numai puţin vă aduceţi aminte."

[Coran 7:3]


"Acesta este drumul drept al Domnului tău. Noi am tâlcuit în amănunţime semnele pentru aceia care îşi amintesc."

[Coran 6:126]

"O, fii ai lui Adam! Noi v-am dot uouă straie care să vă acopere goliciunile, ca şi podoabe. Dar veşmântul smereniei, acesta este cel mai bun! Acesta este [unul] dintre semnele lui Allah; poate ca ei îşi vor aminti!"

[Coran 7:26]

"Astfel îi vom scoate Noi şi pe morţi; poate că vă va fi aminte!"

[Coran 7:57]

Memoria vie si trează şi aducerea aminte este esenţială pentru respetarea legămintelor. Cum poate un om care uită de promisiunile şi legămintele sale să le îndeplinească? lata de ce următorul verset s-a încheiat într-o nuanţă mustrătoare, dupa ce s-a poruncit împlinirea lor:

"Si ţineţi-vă legământul faţă de Allah!" Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă aduceţi aminte!"

[Coran 6:152]

Dacă un om are o memorie foarte bună referitoare la respectarea promisiunii pe care a făcut-o, este necesar să fie hotărât să facă astfel - hotărâre ce ar trebui să înăbuşe toate dorinţele rebele şi să uşureze povara greutăţilor ce vor veni.


Măsurile cu care sunt "cântăriţi" sau apreciaţi oameni sunt diferite, în funcţie de oameni. Preţul pe care trebuie să-l plătească cineva pentru a-şi păstra credinţa este uneori foarte mare. În acest scop, câteodată trebuie să-ţi sacrifici tot avutul, toate bunurile şi lucrul pe care ţi-l doreşti cel mai mult.


Sfântul Coran a adus o critică celor care caută să atingă culmile necesarului şi gloriei, la umbra unui trai confortabil:

"Sau aţi socotit că veţi intra în Rai înainte de a se fi abătut asupra voastră încă asemenea celor [care s-au abătut] asupra celora care au fost înainte de voi? I-au lovit nenorociri şi iar nenorociri şi au fost zgâlţâiţi până într-atât încât au zis Trimisul şi cei care au crezut împreună cu El: "Când vine ajutorul lui Allah?" [Răbdare!] Ajutorul lui Allah este [cu siguranţă] aproape!"

[Coran 2:214]

Cand un om îsi dezvoltă în interiorul său forţele combinate ale unei minţi conştiente şi vigilente şi o inimă plină de hotărâre, atunci se poate considera îndreptăţit să se alăature grupului de credincioşi.

Niciun comentariu: