sâmbătă, 19 iunie 2010

Desemnarea în funcţii şi poziţii înalte - M. Ghazali

Desemnarea în funcţii şi poziţii înalte - o dovadă de încredere

Mai există şi un alt sens al încrederii şi acesta este: fiecare lucru trebuie aşezat la locul cuvenit şi pe care îl merită. O sarcină sau o funcţie trebuie oferită numai celui ce merită, iar o responsabilitate trebuie dată numai unei persoane capabile să o poarte pe umeri, unei persoane capabile să facă dreptate cu încrederea ce i-a fost acordată.

Guvernarea responsabilităţilor unui partid, al unei naţiuni sau ţări, oferite pe baza încrederii faţă de persoanele în cauză, reprezintă adevarate dovezi de încredere, faţă de care ei sunt răspunzători.

Abu Zar relatează că el 1-a întrebat pe Profet dacă nu-1 poate numi guvernator undeva. Când a auzit acest lucru, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 1-a bătut pe umăr şi a spus: "O, Abu Zar! Tu esti slab şi această responsabilitate înseamnă încredere. În Ziua Judecăţii, acest lucru va fi cauza ruşinii şi a dezonoarei. Oricum, vor fi cruţaţi acei oameni care vor fi acceptat-o cu toate responsabilităţile ei şi vor fi împlinit toate sarcinile care le revin în legatură cu aceasta. (consemnat de Muslim)

Este adevărat că doar perfecţiunea educaţiei sau experienţa nu fac o persoană mai potrivită pentru o anumită funcţie. Este posibil ca un om să posede un bun caracter moral şi să fie o persoană virtuoasă, dar să nu aibă capacitatea de a îndeplini responsabilităţile unei anumite poziţii.

Yusuf a fost profet. El a reprezentat un exemplu viu de pietate şi virtute, dar nu s-a oferit să poarte responsabilităţile ţării pe baza pietăţii sale şi a profeţiei. El a preluat frâiele conducerii datorită erudiţiei şi memoriei sale.

A zis: ,,Pune-mă pe mine peste hambarele ţării, căci eu voi fi bun păzitor şi priceput!"

[Coran 12:55]

Încrederea presupune ca noi să încredinţăm astfel de responsabilităţi şi funcţii acelor oameni care sunt în stare să le reprezinte aşa cum se cuvine. Dacă prin mită, nepotism sau din alte motive ne abatem de la acest principiu şi alegem o persoană nepotrivită pentru vreo poziţie sau funcţie, atunci, dacă am ignorat o persoană potrivită şi am numit o persoană nepotrivită şi care nu merită, înseamnă că am facut o alegere vădit greşită.

Trimisul lui Allah a spus că oricine a numit un administrator prin nepotism, deşi printre oameni se află un individ mult mai bun înaintea lui Allah decât acea persoană, atunci acea persoană a facut o greşeală faţă de Allah, faţă de Trimisul Său şi faţă de toţi musulmanii." (Hakim)

Yazid bin Ali Sufan relatează că atunci când Abu Bekr 1-a trimis în Șam (Levant) el 1-a sfătuit astfel: "O, Yezid! Tu ai multe relaţii. Este posibil să fii influenţat de ei când vei dori să faci nişte numiri importante. Mă tem tare pentru tine, încă de când Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Oricine a fost făcut responsabil cu anumite treburi ale musulmanilor şi, influenţat de rude, a încredinţat o slujbă ce presupune responsabilitate unei persoane va avea parte de blestemul lui Allah. Nici una din virtuţiile sau faptele lui drepte nu vor avea valoare înaintea lui Allah şi el va fi aruncat în flăcările ladului." (relatat de Hakim)

Comunitatea din care a dispărut calitatea de a păstra încrederea poate fi recunoscută astfel: distribuirea funcţiilor şi poziţiilor în acea comunitate devine un joc al favorurilor. Valoarea oamenilor capabili scade şi în locul lor sunt numiţi oameni nepotriviţi, care nu merită. Tradiţia arată că aceasta face parte dintre acele manifestări ale corupţiei care vor apărea în vremurile din urmă.

Un om a venit la Profet şi a întrebat când va veni Ziua Judecăţii. Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a răspuns: "Când încrederea va începe să se piardă, atunci poţi să aştepţi Ziua Judecăţii." Apoi a fost întrebat din nou: "Ce înseamnă pierderea încrederii?" El a răspuns: "Când responsabilităţile sunt încredinţate unor persoane nepotrivite, atunci aşteaptă Ziua Judecăţii." (Bukhari)

Niciun comentariu: