duminică, 1 aprilie 2012

Zeinab bint Geahş - sotia Profetului s.a.s.Zeinab bint Geahş (Allah să fie mulţumit de ea!)
زينب بنت جحش رضي الله عنها

Într-o zi, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus Mamelor Credincioşilor: „Dintre voi, cea care mă va întâlni prima în Viaţa de Apoi este aceea ale cărei mâini vor fi lungi”.
Dintre Mamele Credincioşilor, Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost femeia care a murit prima şi a devenit oaspete al Paradisului.
Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) făcea deseori acte de caritate. Prin expresia „mâini lungi”, se face referire la generozitate.

Ea a fost fiica lui Umaimah bint ‘Abdul Muttalib bin Hașim, care a fost mătuşa din partea tatălui a Trimisului lui Allah Preaînaltul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Fratele ei a fost distinsul general ‘Abdullah bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!). Un alt frate a fost un cunoscut autor de poezie religioasă, Abu Ahmad bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!). Sora ei a fost o altă renumită femeie-companion, Hamnah bint Geahş (Allah să fie mulţumit de ea!). Mama ei a fost Umaimah bint Abdul Muttalib bin Hașim (Allah să fie mulţumit de ea!). Unchii ei din partea tatălui au fost „Conducătorii martirilor” ‒ Hamzah bin ‘Abdul Muttalib (Allah să fie mulţumit de el!) şi ‘Abbas bin ‘Abdul Muttalib (Allah să fie mulţumit de el!), cel care a fost recunoscut pentru actele sale de caritate. Mătuşa ei din partea tatălui a fost Safiyyah bint ‘Abdul Muttalib bin Hașim (Allah să fie mulţumit de ea!).
Cunoscută pentru generozitatea şi mila faţă de nevoiaşi, sobrietatea, abstinenţa şi evlavia în rugăciune, ea s-a căsătorit prima dată cu Zeid bin Harithah, fiul adoptiv al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). După divorţ, s-a căsătorit cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), la porunca clară a lui Allah Preaînaltul, în scopul distrugerii obiceiului barbar de a oferi copiilor adoptaţi acelaşi statut ca şi propriilor copii. La petrecerea dată la nunta ei a fost revelat versetul despre hijab.
Ea era o femeie cu o bunătate înnăscută, care obişnuia să-şi dedice o mare parte din timp rugăciunii şi postului. La moarte, ea a lăsat o casă care a fost cumpărată de Waliyd bin ‘Abdul Malik pentru 50.000 de dirhami şi inclusă de acesta în incinta Moscheii Profetului din Medina. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui ʼOmar bin Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) că Zeinab era o femeie cu frică de Allah, ospitalieră şi modestă. Era atât de generoasă şi de sensibilă, încât săracii şi nefericiţii oraşului au izbucnit în lacrimi când au aflat că şi-au pierdut binefăcătoarea şi susţinătoarea. Ea a fost, de asemenea, una dintre femeile binecuvântate cărora Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus că vor merge în Paradis.

Zeinab s-a născut cu aproximativ treizeci de ani înainte de Hijrah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). A fost influenţată de învăţăturile fratelui ei, ‘Abdullah bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!), în convertirea la Islam. Frumoasă, inteligentă, înţeleaptă şi născută într-o familie nobilă, era invidiată de mulţi.
Popularitatea crescândă şi influenţa Islamului au stârnit o furie violentă în rândul quraişiților; noii convertiţi s-au confruntat cu torturi de nedescris. Unii erau puşi să se întindă pe paturi de cărbuni, în timp ce alţii erau târâţi goi prin nisipurile arzătoare ale deşertului. Alţii erau înveliţi în rogojini şi atârnaţi în fum, pentru a se sufoca. Fiecare zi aducea noi metode ale artei torturării acestor oameni care Îi juraseră supunere lui Allah. Unicul scop era să îi facă să renunţe la credinţa şi practicile Islamului. Mekka devenise prea mică pentru a-i cuprinde atât pe ei, cât şi pe quraișiți. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a îndemnat pe adepţii şi prietenii săi să fie răbdători şi curajoşi, dar, în cele din urmă, le-a poruncit să emigreze; prima oară în Abisinia şi apoi la Medina. Sub conducerea lui ‘Abdullah bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!), familia Geahş a plecat. Caravana îl includea pe poetul orb Ahmad bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!), care era admirat pentru măiestria sa lingvistică. El a scris un poem epic descriind amănunţit torturile folosite de quraișiți, motivele emigrării şi faptele eroice ale musulmanilor. Acest poem este considerat o capodoperă a literaturii arabe.
Muhammed bin ‘Abdullah bin Geahş, Zeinab bint Geahş, Hamnah bint Geahş, care era soţia lui Mus’ab bin ‘Omair şi Umm Habibah bint Geahş, soţia lui ‘Abd-ur Rahman bin ‘Auf (Allah să fie mulţumit de ei!), au fost, toate, companioane ce au realizat această călătorie. Din moment ce toţi membrii familiei au plecat, casa lor a rămas liberă. Profitând de această ocazie, Abu Sufyan, conducătorul quraișiților, a ocupat-o. Această casă, în care oamenii obişnuiau să se roage lui Allah şi să citească Nobilul Coran, era acum în mâinile idolatrilor.
‘Abdullah bin Geahş (Allah să fie mulţumit de el!) s-a supărat auzind aceasta şi, cu ocazia cuceririi Mekkăi, i-a vorbit Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Când l-a văzut pe acest adept înfocat în asemenea suferinţă, l-a întrebat dacă nu ar prefera să aibă o casă mult mai bună în Paradis. Bineînţeles că ‘Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) i-a răspuns că ar prefera mai degrabă o casă în Rai. La care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a consolat, spunându-i că avea într-adevăr o casă mult mai bună acolo.


Timpul trecea liniştit în Medina, iar legăturile dintre emigranţi şi Ansari, locuitorii originari, au creat o atmosferă de dragoste şi afecţiune frăţească. Părea că erau membrii unei singure familii unite. Cel mai bun în societate nu era nici conducător, nici sclav, nici bărbat, nici femeie, nici bogat, nici sărac, ci era o persoană cu frica lui Allah, cu un caracter bun şi moral.
În contextul unei asemenea societăţi ideale, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a sugerat verişoarei sale Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) să se căsătorească cu Zeid bin Harithah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul său adoptiv şi sclav eliberat. Când Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a auzit aceasta, a fost uimită; i-a spus că ea era dintr-o familie nobilă şi că nu era nici dornică, nici dispusă să se căsătorească cu un sclav eliberat. Ea se îndoia că s-ar putea înţelege unul cu celălalt. El i-a răspuns că-l alesese pe Zeid (Allah să fie mulţumit de el!) pentru ea şi că ea ar trebui să-l accepte. Înainte ca Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) să-i poată răspunde, un verset i-a fost revelat Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Acesta a fost versetul din Surat Al-Ahzab:
„Nu se cuvine ca un drept-credincios şi nici o drept-credincioasă să mai aleagă, dacă Allah şi Trimisul său au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” (Coran 33: 36).
Astfel, Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) şi Zeid (Allah să fie mulţumit de el!) s-au căsătorit, dar au divorţat, pentru că, fiind din medii sociale total diferite, nu au fost niciodată fericiţi, iar viaţa conjugală era departe de a fi paşnică.


Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) avea prejudecăţi şi chiar de la început relaţiile au fost tensionate. Zeid (Allah să fie mulţumit de el!) a simţit că respectul şi importanţa pe care un soţ trebuia să le primească de la soţie nu i-au fost niciodată oferite. Dezamăgit în căsătoria sa, el s-a dus la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a spus că era foarte supărat, pentru că el şi Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) păreau total incompatibili. Sfatul pe care l-a primit de la îndrumătorul său, Allah l-a cuprins în Nobilul Coran: Păstreaz-o pentru tine pe soaţa ta şi fii cu frică de Allah! (Coran 33: 37).
Dar, în ciuda tuturor eforturilor, căsătoria nu a funcţionat şi, în cele din urmă, Zeid (Allah să fie mulţumit de el!) a divorţat de Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!).


Arabii credeau că era o greşală ca un bărbat să se căsătorească cu văduva sau cu femeia divorţată a fiului adoptiv. Allah a dorit abolirea acestui obicei necivilizat şi l-a trimis pe îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!) să-i spună Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în secret, că Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) va fi soţia lui într-o zi. El a fost foarte mâhnit, pentru că era contrar normelor comportamentale acceptate. Se temea de condamnarea socială şi se simţea foarte ruşinat şi încurcat de implicări. Însă decizia fusese luată în Ceruri de către Allah Preaînaltul şi, curând, el a primit revelaţia:
„Şi i-a spus aceluia asupra căruia Allah Şi-a trimis harul Său, cum şi tu ai trimis harul tău asupra lui: «Păstreaz-o pentru tine pe soaţa ta şi fii cu frică de Allah!». Tu ai ţinut ascuns în sufletul tău ceea ce Allah a voit să descopere. Tu te-ai temut de oameni, măcar că Allah este mai vrednic să te temi de El. Apoi, când Zeid a întrerupt orice legătură cu ea, Noi Ţi-am dat-o ţie de soaţă, pentru ca drept-credincioşii să nu mai aibă reţinere în privinţa soţiilor fiilor adoptivi, dacă aceştia întrerup orice legătură cu ele. Şi porunca lui Allah trebuie să fie împlinită.” (Coran 33: 37).
Când Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) şi-a încheiat perioada de aşteptare, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a trimis o cerere în căsătorie prin intermediul lui Zeid bin Harithah (Allah să fie mulţumit de el!). Când s-a dus la ea, Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) frământa aluat; stând cu spatele la ea, el i-a transmis mesajul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), acela că dorea ca ea să se alăture grupului distins al Mamelor Credincioşilor. Ea i-a spus că nu putea răspunde imediat, pentru că va trebui să se consulte cu Creatorul. A început să I se roage lui Allah pentru îndrumare. Era încă în mijlocul rugăciunii, când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit revelaţia că această căsătorie fusese deja realizată în Ceruri de către Allah Însuşi. După această Poruncă Cerească, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a dus la Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!), fără să respecte niciuna dintre formalităţile ce trebuiau respectate cu prietenii şi cunoştinţele. Nu a anunţat-o dinainte şi nici nu i-a cerut permisiunea. Există câteva puncte importante, de remarcat, în legătură cu această căsătorie:
-          numai Coranul a fost gardian sau martor;
-          s-a abolit un obicei barbar care echivala o relaţie de sânge cu o relaţie adoptivă, în care tatăl nu se putea căsători cu fosta soţie sau văduva fiului adoptiv;
-          Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) obişnuia să le răspundă foarte mândră celorlalte Mame ale Credincioşilor că această căsătorie a ei cu iubitul ei Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a fost oficiată de familia ei, ci de Allah, sus, în Ceruri;
-          când ipocriţii l-au criticat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru căsătoria lui, Allah Preaînaltul a replicat:
          „Nu este niciun păcat pentru Profet întru ceea ce i-a poruncit Allah. Aceasta este Legea lui Allah pentru aceia care au fost mai înainte. Porunca lui Allah este o hotărâre hărăzită. Aceia care transmit mesajele lui Allah şi se tem de El şi nu se tem de nimeni afară de Allah [să ştie că] Allah este de ajuns pentru a ţine socoteala [la toate].” (Coran 33: 38-39).


 Pentru a clarifica mai mult cele mai subtile puncte, a revelat versetul care face parte tot din Surat Al-Ahzab:
„Muhammed nu este tatăl niciunuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul Profeţilor, şi Allah este Atoateştiutor.” (Coran 33: 40).

Cu acest prilej, Allah Preaînaltul a revelat porunca, clarificând poziţia fiilor adoptaţi astfel:
„Şi nici nu i-a făcut pe copiii voştri înfiaţi să fie asemenea fiilor voştri. Acestea sunt cuvinte ce ies din gurile voastre. Însă Allah spune Adevărul şi El îl călăuzeşte [pe om] pe drumul cel drept. Chemaţi-i după părinţii lor, căci astfel este mai cu dreptate faţă de Allah.” (Coran 33: 4-5).
Cu ocazia acestei căsătorii, Allah a trimis o revelaţie cu privire la hijab şi, de asemenea, a clarificat că niciun bărbat nu se poate căsători cu vreuna dintre Mamele Credincioşilor după Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Aceste două porunci au fost revelate în versetul din același capitol:
„O, voi cei care credeţi! Nu intraţi în casele Profetului decât dacă vi se dă vouă încuviinţare, pentru o mâncare, fără să aşteptaţi prepararea ei. Dar dacă sunteţi chemaţi, atunci intraţi, însă, după ce aţi mâncat, împrăştiaţi-vă, fără a zăbovi la poveşti. Aceasta i-ar pricinui neplăcere Profetului şi el s-ar ruşina de voi [să vă poftească să ieşiţi], însă Allah nu se ruşinează [să vă spună] adevărul. Iar dacă le rugaţi pe ele pentru un lucru, atunci rugaţi-le de după o perdea. Aceasta este mai curat pentru inimile voastre şi pentru inimile lor. Şi nu se cade ca voi să-i pricinuiţi vreo neplăcere Trimisului lui Allah, nici să vă căsătoriţi vreodată cu soţiile sale, după el. Acesta ar fi pentru Allah un mare [păcat].” (Coran 33: 53).


‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a afirmat că, în ce privește valoarea şi statutul, Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) era egala ei. A spus că nu văzuse niciodată o altă persoană care să fie atât de dornică să se apropie de Allah Preaînaltul. Pentru a câştiga apropierea de El, comportamentul ei generos față de cei străini şi față de rude era impecabil. Când ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost acuzată pe nedrept, întreaga Medina i-a aruncat vorbe murdare încât până şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost dezorientat. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat-o pe Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) care era părerea ei despre ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!). Caracterul nobil al acestei femei este dezvăluit de răspunsul ei; ea a răspuns imediat că nu doreşte să fie implicată şi nu doreşte să-şi spurce şi să-şi păteze urechile, ochii şi limba cu asemenea acuzaţii îngrozitoare. Jurând pe Allah, ea spus că ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) este cu adevărat o femeie cu frică de Allah şi cu un caracter exemplar. A descoperit în ea cele mai frumoase trăsături ale integrităţii, sincerităţii şi onestităţii. A mai spus că nu văzuse la ea nimic altceva în afară de bunătate şi virtute. ‘Aʼişah a relatat ca Zeineb a profitat repede de situatie si a starnit unele discutii. ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus că nu a uitat niciodată faptul că Zeinab a fost alături de ea în cele mai grele momente ale vieţii, când aproape toată lumea s-a întors împotriva ei.

Când Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a murit, ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) şi-a amintit că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că, dintre Mamele Credincioşilor, prima care se va întâlni cu el în Viaţa de Apoi este cea care ,,avea mâinile cele mai lungi”. Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) era scundă în comparaţie cu celelalte şi, în mod natural, mâinile-i erau de asemenea scurte. Toate femeile au luat afirmaţia ad literam şi au început să-şi măsoare braţele. Abia la moartea lui Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) şi-au dat seama ce însemna aceasta. Însemna, într-adevăr, că aceea cu braţele cele mai lungi era persoana cea mai generoasă, care se gândea numai cum să-i mulţumească pe alţii. Exista o profeţie implicită în această afirmaţie care s-a clarificat când Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a murit. Însemna că ea îl va întâlni în Paradis înaintea celorlalte. Şi ea a murit înaintea oricăreia dintre soţiile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). ‘Aʼişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus că Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a cheltuit pe acte de caritate tot ceea ce a câștigat muncind. Era cu frică de Allah şi dreaptă, era adepta cumpătării. Toate acţiunile ei aveau ca scop mulţumirea lui Allah Preaînaltul. Uneori putea să se piardă cu firea, dar, apoi, imediat îşi cerea iertare. Avea un suflet curat şi niciodată nu avea resentimente ori ranchiună.


Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) avea un program foarte bine organizat. După rugăciunea ‘Asr, se interesa de bunăstarea femeilor familiei sale, vizitându-le. Era întotdeauna foarte corect cu atenţia şi timpul pe care-l petrecea cu fiecare dintre ele. Odată, Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) a primit o miere mai specială de la o rudă şi s-a întâmplat ca aceasta să fie preferata Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ori de câte ori i-o oferea, el petrecea un timp mai îndelungat la locuinţa ei, pentru că îi lua ceva timp să o savureze cu adevărat şi să se bucure de ea. Celelalte soţii s-au simţit nerăbdătoare şi neliniştite aşteptându-şi rândul. Atunci, ‘Aʼişah, Saudah şi Hafsah (Allah să fie mulţumit de ele!) au pus la cale un plan. Fiecare dintre ele urma să-i spună că gura lui mirosea într-un fel anume. Şi, dacă toate i-ar fi spus acelaşi lucru, cu siguranţă le-ar fi crezut şi şi-ar fi dat seama că singurul lucru care i-ar fi putut cauza un miros neplăcut ar fi fost mierea pe care tocmai o mâncase. Din moment ce era foarte preocupat de igiena personală, cu siguranţă ar fi încetat să mai mănânce mierea. Desigur că cele trei Mame ale Credincioşilor au făcut aceasta nu din răutate, ci pentru că-l iubeau şi doreau ca el să vină la ele mai devreme. De fapt, chiar Allah Preaînaltul vorbise despre ele în Coran cu cele mai înalte cuvinte de respect:
„O, voi soţii ale Profetului! Voi nu sunteţi ca niciuna dintre femei...” (Coran 33: 32).
Şi s-a întâmplat exact cum au plănuit: Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a manifestat dezgust faţă de miere şi a hotărât să nu se mai atingă vreodată de ea. În cazul unei persoane obişnuite, aceasta nu ar fi fost o problemă. Dar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a jurat să nu mănânce ceva ce nu fusese de fapt interzis de Allah Preaînaltul; acest lucru l-ar putea determina pe orice adept al său să-şi interzică de asemenea ceva ce nu a fost interzis de Allah. Astfel că Allah l-a mustrat:
„O, Profetule! De ce îţi opreşti tu ceea ce Allah ţi-a îngăduit, căutând mulţumirea soaţelor tale? Allah, doară, este Iertător [şi] Îndurător [Ghafur, Rahim].” (Coran 66: 1).
Ca rezultat, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a rupt angajamentul pe care-l luase şi a făcut penitenţă pentru aceasta, în conformitate cu poruncile lui Allah.


Zeinab (Allah să fie mulţumit de ea!) și-a făcut o mică moschee în colţul casei ei şi obişnuia să petreacă o bună parte din timp acolo, în rugăciune şi meditaţie. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ruga şi el acolo, uneori. Ea credea cu tărie în căutarea sfatului la Allah prin rugăciune şi implorare, înainte de a lua vreo hotărâre. Toate marile decizii ale vieţii ei au fost luate în acest fel. De fapt, chiar şi când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cerut-o în căsătorie, ea s-a întors la rugăciune pentru îndrumare.
Această femeie dreaptă a murit în timpul califatului lui ‘Omar Faruq (Allah să fie mulţumit de el!), la vârsta de cincizeci și trei de ani. Când a realizat că era pe cale să-şi întâlnească Creatorul, le-a spus oamenilor din jurul ei că deja îşi pregătise un giulgiu. Iar dacă ‘Omar Faruq (Allah să fie mulţumit de el!) i-a trimis şi el unul, unul trebuia folosit, iar celălalt trebuia dat ca milostenie. A fost o femeie atât de decentă, încât, în faţa corpului ei neînsufleţit, a fost trasă o perdea, chiar dacă ea era învelită în giulgiu.

‘Omar Faruq (Allah să fie mulţumit de el!) a condus rugăciunile funerare şi toate rudele ei apropiate – Osamah bin Zeid, Muhammed bin ‘Abdullah bin Geahş, ‘Abdullah bin Abi Ahmed bin Geahş şi Muhammed bin Talhah bin ‘Abdullah (Allah să fie mulţumit de ei!) – au coborât în mormânt pentru a o aşeza cu grijă în ultimul ei loc de odihnă, în Gennet-ul Baqi’.
„O, tu, suflet liniştit! Întoarce-te la Domnul tău mulţumit şi împăcat și intră între robii Mei și intră în Raiul Meu!” (Coran 89: 27-30).