joi, 28 februarie 2013

Bărbații și femeile au fost creați dintr-un singur suflet

Allah Preaînaltul a onorat toată omenirea, indiferent dacă este  vorba despre bărbat sau femeie. El spune:
Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam și i-am purtat pe ei pe uscat și pe mare și le-am dat lor ca hrană felurite bunătăți și i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat. [Al-Israa’ 17:70]
Explicând acest verset, un mare învățat spune: „Allah l-a onorat pe el prin crearea omului în această formă care combină pământ și suflul divin al vieții. Allah Preaînaltul l-a onorat pe om de asemenea prin înzestrarea cu dispoziții naturale care îi permit să conducă pe Pământ, să implementeze noi modificări, să cultive și să construiască. Omul este de asemenea capabil să stabilească reguli și reglementări, să obțină rezultate științifice extraordinare și să atingă perfecțiunea rânduită pentru această existență lumească. Atotputernicul de asemenea l-a onorat pe om prin supunerea forțelor naturale lui și a forțelor cosmice ale stelelor și orbitelor. El l-a onorat pe om cu o existență lumească somptuoasă și prietenoasă și de asemenea prin prosternarea îngerilor în fața lui Adam și prin proclamarea demnității și superiorității omului de către Creator Însuși.”
Al-Qurtubi înțelege acest privilegiu să fie exclusiv pentru om față de restul creației. El spune că „Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam” înseamnă: „Noi am stabilit pentru ei demnitate, noblețe și superioritate. Demnitate; deoarece Allah Preaînaltul le-a perfecționat imaginea și le-a dat abilitatea de a călători pe uscat sau pe apă, alegându-și posibilitățile, condițiile și timpul. Acest lucru este cu siguranță unic pentru omenire.”[1] Imamul Ibn Katheer citează acest verset pentru a dovedi că Allah Preaînaltul a declarat superioritatea omenirii față de îngeri și toate creațiile Sale.
Ființele umane, fie bărbați sau femei, sunt onorate prin crearea lor. Aceasta este o înzestrare divină, nu un privilegiu acordat de om sau un talent pământesc dobândit. Această onoare și demnitate este afirmată clar în Coran și a fost stabilită pentru toate ființele umane indiferent de sex, culoare, rasă și țară de origine. Toți oamenii aparțin rasei umane și sunt așadar îndreptățiți la aceeași onoare și privilegii stabilite pentru omenire. Ei toți descind dintr-o origine, un tată și o mamă.
Odată, o procesiune funerară a trecut pe lângă Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), iar el, când a văzut acel cortegiu funerar, s-a ridicat în picioare în semn de respect. Unul dintre companioni i-a spus că decedatul era un evreu, la care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) i-a răspuns: „Nu a fost el o ființă umană?”[2]
Cât de elocvent, înțelept și adevărat a fost acest răspuns, care a stabilit și susținut demnitatea întregii omeniri. Nu este femeia o ființă umană cu un suflet distins și onorat? Bineînțeles că este, și acest fapt este stipulat clar în Coran și afirmat de către Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui).
Allah Preaînaltul spune:
O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă. [An-Nisaa’ 4:1]
Și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a spus: „Bărbații și femeile sunt într-adevăr frați și surori.”[3]
Următorul verset coranic susține puternic faptul că bărbații și femeile au fost creați din aceeași ființă. Allah Preaînaltul spune: „O, oameni” , adresându-Se întregii omeniri indiferent de rasă, culoare, religie și locul de origine, având în vedere că oameni în limba arabă și în Coran se referă la omenire. El spune:
O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei și care a răspândit din cele doua (ființe) mulți bărbați și femei! Fiți cu frică de Allah în numele căruia vă conjurați (unii pe alții) și (fiți cu frică de ruperea) legăturilor de rudenie, căci Allah este Veghetor peste voi (Raqib)! [An-Nisaa’ 4:1]
Acest verset indică clar faptul că bărbații și femeile au fost creați dintr-un singur suflet. Ei se trag din aceeași rasă și sunt egali în privința umanității. Si pentru a evidenția acest fapt, conjuncția coordonatoare „și” se leagă de „v-a făcut dintr-o singură ființă” spre „a făcut din aceasta și pe perechea ei”; însemnând că bărbații și femeile sunt creați dintr-o singură ființă.[1] Abi Abdullah Muhammed bin Al Anwaari Al Qurtubi, Al Jaami’li Ahkaam al-Qu’ran, (The Compiler of the Quranic Ordinances), VOL.5, Beirut, Lebanon, Daar Zhyaa al- Turaath al Arabi, (no date), Cairo: Daar al-Sha’ab, Kitab al Sha’ab, 92 Al-Qasr al-Ayni, (no date), p.3909
[2] Al-Imam Yahya bin Sharaf Ibn Hazm al-Nawawi, Saheeh Muslim-Sharh al Nawawi, compiled by: Abdullah Ahmad Abu-Zeina, Vol.2, Kitab al-Janaaiz, Cairo, Maktba’at al-Sha’ab (no date), 2nd edition, Beirut, Lebanon: Dar Zhyaa al Turaath al-Arabi, 1392 AH/ 1972.
[3] Abi Isa Muhammad bin Al Tirmidhi, Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al Tirmidhi Al-Jaami al Saheeh, (Tradiția Profetică a lui  Al Tirmidhi- Colecția autentică), Vol.1, Al-Tahaarah, Cairo Mustafah al Baabi al-Halabi & Sons, p.190.