marți, 17 noiembrie 2009

Indatorirea musulmanilor faţă de studiiIndatorirea musulmanilor faţă de studiiÎn Islam nu există diferenţă între ştiinţa seculară şi ştiinţa religioasă – Islamul îi îndeamnă pe musulmani să le aprofundeze pe amândouă. În Sfântul Coran există un verset care se referă la ambele tipuri de cunoaştere. Acest verset subliniază faptul că cu cât aprofundăm mai mult ştiinţa seculară şi cea religioasă, cu atât vom fi mai conştienţi de existenţa lui Allah. Allah Preaînaltul spune: „Oare nu vezi că Allah a făcut să coboare din cer apă şi că Noi am făcut apoi să iasă la iveală roduri cu felurite culori şi că în munţi sunt dâre albe şi roşii, cu felurite culori, şi stânci foarte negre?! Tot astfel sunt şi printre oameni şi vieţuitoare şi vite cu felurite culori. Singurii ce se tem de Allah sunt învăţaţii dintre robii Săi. Dar Allah este Puternic [şi] Iertător.“ (Fatir:27-28) Musulmanii sunt nevoiţi să aprofundeze toate domeniile ştiinţifice.

În ziua de azi musulmanii sunt în situaţia în care trebuie să concureze cu alte popoare în toate câmpurile cunoaşterii odată ce naţiunile de azi se întrec în domenii ştiinţifice şi inovaţii. Poate cineva se întreabă: „Care e rolul musulmanilor în această întrecere?“.

Din păcate musulmanii devin intrumentele altor popoare atât în partea de Est a lumii, cât şi în Occident. Musulmanii depind de ceilalţi în toate lucrurile – de la micuţul la ac de cusut şi până la cea mai mare rachetă... Aceste popoare ne numesc pe noi „lumea a treia“ sau „ţări nedezvoltate sau subdezvoltate“. Un simplu motiv al acestei situaţii este faptul că noi am neglijat ştiinţele seculare (moderne) şi că nu am mers pe urmele strămoşilor noştri precum Ibn Ruşd (Ibn Rushd), Ibn An-Nafis, Al-Khawarizmi, Ibnul Haitham şi alţii.
Islamul nu este îngrijorat doar de competenţele şi numărul juriştilor, dar şi de cel al doctorilor, inginerilor, fizicienilor, chimiştilor etc. Există chiar o regulă în Islam, conform căreia dacă există o lacună a învăţaţilor într-un anumit domeniu într-o comunitate musulmană din lume, acei musulmani vor fi consideraţi păcătoşi până ce măcar unul dintre ei se va specializa în acel domeniu.

În Islam, învăţarea domeniilor ştiinţifice seculare (moderne) este fard kifayeh asupra membrilor comunităţii musulmane. Fard kifayeh este un termen islamic ce desemnează o obligaţie a comunităţii ce trebuie împlinită de unul sau mai mulţi membri ai societăţii. Dacă niciunul din societate nu ia atitudine în acest sens şi cu toţii sunt nepăsători, atunci întreaga comunitate de acolo este considerată păcătoasă.Cu adevărat, dacă musulmanii ar fi convinşi de această regulă şi s-ar comporta ca atare, atunci situaţia nefericită în care se află musulmanii acum, s-ar schimba într-una fericită cu voia lui Allah.


Niciun comentariu: