marți, 3 noiembrie 2009

Cine spune când se face dimineaţă
اللهم ما أصبح ) أمسى (بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكرAllahumme maa asbahaa (daca e seara spunem  "amsaa" in loc de "asbaha") bii min-ni’metin eu bi-ahadim-min khalqike fe minke uahdeke laa şerike lek, felekel-hamdu we lekeş-şukr. Abdullah bin Gannam Al-Bayadi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine spune când se face dimineaţă: «Allahumme maa asbahaa bii min-ni’metin eu bi-ahadim-min khalqike fe minke uahdeke laa şerike lek, felekel-hamdu we lekeş-şukr.» a împlinit mulţumirea acelei zile şi, dacă spune la fel când înserează, va împlini mulţumirea acelei nopţi.” (Relatat de Abu Dawud, An-Nasai şi Ibn Hibban în culegerile lor autentice).
Niciun comentariu: