miercuri, 28 octombrie 2009

Ruga de la Trimisul lui Allahاللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال


Allaahumme innii a’uuzu bike minel hemmi wel-hazen, wa a’uuzu bike minel-agizi wel-kesel, wa a’uuzu bike minel-giubni wel-bukhl, wa a’uuzu bike min ghalebetid-deini wa qahrir-rigeal.[1]O, Allah, caut adăpost la Tine de supărare şi tristeţe şi caut adăpost la Tine de lenevie şi neputinţă; caut adăpost la Tine de frică şi zgârcenie! Caut adăpost la Tine de greutatea datoriilor şi defăimarea în public!


[1] Această rugă se face de trei ori consecutiv.

Abu Sa’id Al-Khudri relatează: „Trimisul lui Allah a intrat într-o zi în moschee şi s-a întâlnit cu unul dintre ansari, pe nume Abu Umameh, căruia i-a spus: «Abu Umameh, nu te văd la moschee în afara perioadelor de rugăciune. S-a întâmplat ceva cu tine?» Atunci Abu Umameh a spus: «Trimis al lui Allah! Am necazuri, am datorii.» Trimisul lui Allah a replicat: «Să te învăţ o vorbă? Atunci când o vei spune, Allah va alunga de la tine supărarea şi va face posibil ca să îţi plăteşti datoriile.» Abu Umameh a spus: «Da, Trimis al lui Allah!» După ce a rostit această rugă, Trimisul lui Allah a spus: «Spune astfel de trei ori dimineaţa şi seara.» Abu Umameh a spus: «Am făcut după cum m-a învăţat Trimisul lui Allah. Allah Preaînaltul a îndepărtat de la mine supărarea şi mi-am plătit şi datoriile.»” (Abu Dawud, As-Salat 367 / 1330).


Niciun comentariu: