sâmbătă, 31 octombrie 2009

Nu este Rob care să zică în dimineaţa unei zile sau...Osman ibn Affan (Allah să fie mulţumit de el!) a afirmat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Nu este Rob care să zică în dimineaţa unei zile sau în seara unei nopţi: «Bismillahi-llezi la yedurru ma’a ismihi şeyun fi-l ardi wa la fi-s sema wa Huwwa-s Semi’ul ‘Alim.» de trei ori şi să nu fie ferit de rele!” (Abu Dawud; At-Tirmizi – hadis bun, autentic).

بسم الله الذى لا يضر مع إسمه شيئ فى الأرض و لا فى السماء و هو السميع العليم

Bismillaahil-lezii laa iedurru me’asmihi şei-un fil-erdi wa laa fis-semaa-i we Huwes- Semi’ ul-
Aliim.

În numele lui Allah, Căruia nu-I dăunează cu numele Său nimic pe pământ sau în ceruri. Şi El Aude Totul, Atoateştiutor.
_____________________________________________

Această rugă se face de trei ori consecutiv.

Niciun comentariu: