duminică, 25 aprilie 2010

Un mijloc de apori averea

Filantropia – mijloc de apori averea


Uneori, prin minte ne trece gândul că milostenia împuţinează averea şi îl apropie pe om de sărăcie, răpindu-i pacea şi siguranţa pe care le simte la adăpostul averii. Un astfel de gând este generat de Şeytan, care-l pune în mintea avarilor de speţă joasă.


Adevărul este că milostenia constituie un mijloc de alimentare şi dezvoltare. Donarea averilor este un drum lung şi larg. Omului care cheltuieşte darurile lui Allah cu generozitate şi cu ambele mâini, Allah îi va umple mâinile cu daruri. El este întotdeauna înconjurat de harul şi binecuvântările lui Allah.


Într-o relatare se menţionează: „Există trei oameni pentru care pot să pun garanţie. Averea nici unui om nu se împuţinează prin milostenie. Orice om arată răbdare în faţa asupritorilor va avea parte de lauda lui Allah. Şi celui care deschide uşa cerşetoriei, Allah îi va deschide uşa sărăciilor şi nevoilor.” (consemnat de Ibn Mageh)


Omul trebuie să arate milă şi genorozitate şi să încerce să umple golurile societăţii. Cei săraci şi nevoiaşi, care vin la el după ajutor, să nu fie respinşi şi dezamăgiţi, ci el să-i mulţumească şi să-l trateze astfel încât el însuşi să culeagă foloase în lumea ce va să vină.


Dacă astăzi se cheltuie puţin prin milostenie, mâine sau poimâine mari foloase se vor ivi din aceasta.

Allah a denumit acest lucru drept generozitate sau donaţie, un împrumut perfect ce va fi dat înapoi înmulţit, nu de două sau de trei ori, ci de mult mai multe ori. El şi-a încurajat supuşii să cheltuie pentru cauza Lui şi le-a explicat foarte clar că această cheltuială îi ajută să dobândească pe merit harul şi binecuvântările nelimitate ale lui Allah, care sunt veşnice.


Într-o relatare sfântă se menţionează: „O, supus al lui Allah, cheltuie, este de datoria ta să cheltui. Mâna lui Allah este plină. Milostenia făcută şi zi şi noapte nu o poate goli. Ce crezi tu, cât de mult a cheltuit El de când a creat cerurile şi pământul? El nu şi-a închis niciodată palmele, când tronul Său se fla pe ape, în mâinile Sale se află cântarul care se ridică şi coboară.” (consemnat de Bukhari)


Allah spune:

„Şi pentru tot cee ce dăruiţi voi El vă va da vouă în schimb, căci El este cel mai bun dintre dăruitori.”

[Coran 34:39]

Cei ce cheltuie pentru cauza lui Allah rămân sub veghea Sa şi la adăpostul Său atât la vreme de bucurie, cât şi la vreme de nenorocire. Îngerul a trimis Darud pentru ei şi s-a rugat să li se înmulţească averea. Iar celor ce agonisesc bani cu multă avariţie, ei le doresc pierzanie şi distrugere. Şi vor rămâne ei cu averea lor sau averea lor va rămâne cu ei veşnic? Averea o aveau de la alţii şi va ajunge din nou în mâinile altora. Atunci de ce avem atâta fală şi mândrie pentru ea? Şi de ce să-şi uite cineva locul şi manierele din cauza asta?


Omul îşi va lăsa lucrurile de care este ataşat în această lume adevăratului moştenitor ale acestora şi va apărea dinaintea Domnului său fără nici o avere şi fără rang sau poziţie. Averea şi lucrurile pentru care el s-a purtat cu atâta meschinărie vor deveni o povară pe umerii săi în Ziua Judecăţii. Şi nu este de mirare că Allah se va răzbuna pe acei oameni care au uitat aceste realităţi şi au trăit pe lume nepăsători faţă de îndatoririle lor. Singurul gând ce i-a tulburat a fost dacă un lucru sau altul a fost folositor sau nu pentru ei. Ei au fost profund egoişti şi în egoismul lor au uitat ce era într-adevăr bine pentru ei.


Trimisul lui Allah spune: „În fiecare dimineaţă, doi îngeri coboară pe pământ. Unul dintre ei spune: Celălalt spune:

Niciun comentariu: