vineri, 2 aprilie 2010

PERMIS SI INTERZIS IN ISLAM - Dr. Yusuf Al-Qaradawi

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
PRINCIPIILE ISLAMULUI ÎN LEGĂTURĂ CU CEEA CE ESTE
PERMIS ( HALAL ) ŞI CU CEEA CE ESTE INTERZIS ( HARAM )

Continuare: Princiul nr.11

11.NEVOILE PERMIT LUCRURI OPRITE


Islamul a restrâns sfera lucrurilo interzise, însă în acelaşi timp a insistat asupra acestora şi a barat căile care conduc la ele, fie ele aparente, fie ascunse; ceea ce conduce la lucrul oprit este interzis, ceea ce ajută la săvârşirea lucrului oprit este interzis şi celelalte principii şi orientări pe care le-am menţionat. Însă Islamul nu a negijat necesităţile vieţii şi slăbiciunea omului în faţa lor, ci a apreciat necesitatea neprevăzută, a apreciat slăbiciunea umană şi i-a permis musulmanului – în caz de nevoie să ia din lucrurile oprite atâta cât să îndepărteze răul de la el şi să-l apere de pieire.
De aceea, după ce a menţionat mâncărurile interzise, adică mortăciunea, sângele scurs şi carnea de porc, Allah Preaînaltul a grăit:
’’ Dar cel care a fost silit, fără să poftească şi fără să întreacă măsura, acela nu se încarcă de păcat, căci Allah este Iertător şi Îndurător’’ ( Al-Baqara:173 ).
Acest sens este repetat în patru sure din Coran, când sunt pomenit mâncărurile interzise. Pornind de la aceste versete şi de la altele asemănătoare cu ele, legiştii musulmani au extras un principiu important, respectiv că ’’ nevoile permit lucrurile interzise’’.
Dar aşa cum se observă, versele respective îl restrâng pe cel nevoit prin expresia ’’ fără să poftească şi fără să întreacă măsura’’, ceea ce înseamnă că nu trebuie să se caute plăcerea în unele şi nu trebuie să fie depăşită limita necesităţii, căutându-se saturarea. Şi pornind de la această restricţie, legiştii au extras un alt principiu:’’ ceea ce a fost admis din necesitate trebuie să fie pe măsura ei’’. Omul, chiar dacă se supune presiunilor necesităţii, nu trebuie să se lase dominat cu totul de ele, ci trebuie să rămână înclinat spre cele îngăduite ( halal ) şi să le caute, astfel încât să nu găsească plăcut ceea ce este oprit şi să-l considere uşor, sub pretextul necesităţii.
Islamul, prin îngăduirea lucrurilor oprite, la nevoie, ţine pasul cu spiritul său general şi cu normele sale generale. Acesta este spiritul uşurinţei care tinde întotdeauna spre a face viaţa oamenilor mai uşoară, fără a le-o îngereuna şi spre a elibera comunitatea de poverile şi restricţiile ca apăsau comunităţile anterioare. Şi adevăr a grăit Allah Preaputernicul:
’’ Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea’’ ( Al-Baqara: 185)
’’ Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească şi să vă desăvârşească binefacerea Sa. Poate că voi veţi fi mulţumitori!’’ ( Al-Ma’ida: 6 )
’’ Allah voieşte să vă uşureze ( datorinţele, ) căci omul a fost creat slab.’’ ( An- Nisa’: 28 )

____________________________________________________________________

Extras din Permis si Interzis in Islam - Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi
Traducerea si editarea a fost realizata de catre Liga Islamica si Culturala din RomaniaNiciun comentariu: