miercuri, 7 aprilie 2010

PERMIS SI INTERZIS IN ISLAM - Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi


În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

PRINCIPIILE ISLAMULUI (nr.5, 6 si 7) ÎN LEGĂTURĂ CU CEEA CE ESTE
PERMIS (HALAL)
ŞI CU CEEA CE ESTE INTERZIS (HARAM)

5.CEEA CE ESTE ÎNGĂDUIT (HALAL) PERMITE DISPENSAREA DE CEEA CE ESTE OPRIT (HARAM)

Unul dintre avantajele Islamului, precum şi una dintre facilităţile pe care le-a adus oamenilor este aceea că El nu le-a interzis nimic fără să le dea, în schimb , ceva mai bun care să facă posibilă dispensarea de ceea ce le-a fost oprit, aşa cum arată Ibn al-Qayyim1 – Allah să fie îndurător cu el!
Allah a interzis tragerea la sorţi cu ajutorul săgeţilor2 şi le-a dat în compensare posibilitatea de a cere lui Allah să-i îndrume către ceea ce se cuvine3, le-a interzis camăta şi le-a dat în compensare negoţul aducător de câştig.
Le-a interzis jocurilor de noroc şi le-a dat în compensare pentru aceasta câştigurile provenite din întrecerea cu caii, cămilele şi săgeţile.
Le-a interzis mătasea şi le-a dat în compensare multe alte veşminte alese, din lână, in, bumbac şi altele.
Le-a interzis destrăbălarea şi sodomia şi le-a dăruit în compensare căsătoria legală.
Le-a interzis băuturile îmbătătoare şi le-a dăruit în schimb băuturi dulci, folositoare atât sufletului cât şi trupului.
Le-a interzis mâncărurile cu efecte dăunătoare şi le-a dăruit în schimb mâncăruri bune şi plăcute.
Această observaţie este aplicabilă tuturor prescripţiilor Islamului, astfel că Allah Preamăritul nu le-a oprit robilor Săi ceva fără să le dea cu generozitate ceva în schimb, fiindcă Allah Preaslăvitul nu voieşte ca robii Săi să aibă parte de poveri şi greutăţi, ci dimpotrivă, voieşte ca ei să aibă parte de lucruri uşoare, de bine, de bună călăuzire şi de îndurare. Allah Preaînaltul a grăit în această privinţă:
¸¸ Allah voieşte să vă facă vouă limpezi ( poruncile Sale ) şi să vă arate rânduielile acelora de dinainte de voi ( cei bine călăuziţi ) şi El vă iartă pe voi. Şi Allah este Atoateştiutor şi Înţelept. / Şi Allah voieşte să vă ierte pe voi, în vreme ce acela care urmează poftele lor râvnesc ca voi să vă abateţi cât mai mult ( de la El). / Allah voieşte să vă uşureze ( dorinţele ), căci omul a fost creat slab.¸¸ ( An-Nisa’: 26-28 )


6.CEEA CE CONDUCE SPRE INTERZIS ESTE INTERZIS

Unul dintre principiile orânduite de Islam este acela că atunci când a oprit un lucru el a interzis şi mijloacele care conduc la el.
Atunci când a interzis preacurvia ( zina ), de pildă, el a interzis şi toate situaţiile care o preced şi motivele ei, aşa cum sunt îmbracămintea şi acţiunile ispititoare, întâlnirile în singurătate ale unui bărbat cu o femeie, întâlnirile mixte excitante, pornografia, cântecul obscen etc.
Pornind de la acesta, legiştii au stabilit ormătoarea regulă: Ceea ce conduce la ceea ce este oprit este interzis.
Acesta are unele similitudini cu ceea ce a stabilit Islamul şi în legătură cu faptul că păcatul pentru ceea ce este oprit nu se limitează doar la cel care-l săvârşeşte în mod nemijlocit, ci are o sferă mai largă, cuprizându-i pe toţi aceia care au concurat la săvârşirea lui, moral sau material, fiecare având partea sa de vină în funcţie de măsura participării la săvârşirea lui. În ceea ce priveşte vinul ( khamr ), Profetul -Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!- îi blesteamă atât pe aceia care îl bea, cât şi pe acela care a stors strugurii, pe acela îl aduce, pe acela care beneficiază de preţul vânzării lui etc., aşa cum se va arăta şi mai jos. În ceea ce priveşte camăta, îl blesteamă atât pe acela care şi-o însuşeşte, cât şi pe acela care o dă, pe cel care o consemnează şi pe cei care sunt martori la stabilrea ei.
Aşadar, tot ceea ce favorizează lucrul oprit este socotit interzis ( haram ), după cum toţi aceia care favorizează ceea ce este oprit sunt participanţi la păcat.


7.RECURGEREA LA VICLEŞUGURI PENTRU A SĂVÂRŞI CEEA CE ESTE OPRIT ESTE SOCOTITĂ INTERZISĂ

Aşa cum Islamul interzice toate mijloacele vizibile care conduc la lucrurile oprite, tot astfel el interzice şi recuegerea la vicleşuguri pentru săvârşirea a ceea ce este oprit şi interzice şi trucurile ascunse care conduc la aceasta. El i-a mustrat pe iudeii care au recurs la vicleşuguri pentru a considera îngăduit ceea ce Allah a interzis. Profetul –-Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!- a zis în această privinţă: ¸¸ Nu săvârşiţi ceea ce au săvârşit iudeii socotind îngăduit ceea ce a oprit Allah prin folosirea celor mai simple vicleşuguri!¸¸1.
El s-a referit la evreii cărora Allah le-a interzis pescuitul în ziua de sâmbătă, dar ei au viclenit împotriva acestei interdicţii săpând şanţuri în ziua de vineri pentru ca peştii să cadă în ele în ziua de sâmbătă şi să-i prindă în ziua de duminică. Acest lucru este admisibil pentru cei vicleni, însă legiştii musulmani l-au socotit a fi oprit ( haram ) pentru că interdicţia a avut în vedere abţinerea de la ceea ce conduce la obţinerea vânatului fie într-un mod direct, fie într-un mod indirect.
Un alt vicleşug socotit păcat constă în recurgerea la denumirea lucrului interzis altfel decât este numele său sau în modificarea înfăţişării lui, păstrându-i adevărata esenţă. Fără îndoială că modificarea numelui nu are importanţă dacă rămâne conţinutul neschimbat.
Dacă oamenii au născocit diverse tertipuri pentru a obţine cu ajutorul lor camătă sau au născocit nume diferite pentru vin ( khamr ), astfel încât să socotească consumarea lui a fi permisă, păcatul cametei sau consumării vinului rămâne în mod obligatoriu. Într-un hadis se relatează:
¸¸O parte din comunitatea mea va socoti vinul ( khamr ), a fi îngăduit, dându-i alt nume¸¸1
Într-un alt hadis se relatează:
¸¸ Vine o vreme când oamenii socotesc camăta a fi îngăduită, numind-o negoţ¸¸2..
Şi printre ciudăţeniile epocii noastre menţionăm că dansul depravat este numit artă, alcoolul este numit băutură spirtoasă, camăta este numită dobândă etc.

________________________________________________________


Extras din Permis si Interzis in Islam - Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi
Traducerea si editarea au fost realizate de catre Liga Islamica si Culturala din Romania


Niciun comentariu: