miercuri, 3 martie 2010

Prestabilirea vieţii - Aid al-Qarni

Prestabilirea vieţii

“Nicio nenorocire nu se îndreaptă pe pământ şi nici în sufletele noastre fără ca ea să nu se afle scrisă intr-o carte.”
[Qur’an 57:22]

Cerneala s-a uscat, paginilie vieţii au fost răsfoite, iar toate evenimentele ce vor urma în vieţile noastre au fost deja scrise.
“Spune: Nu ne va atinge pe noi nimic în afară de ceea ce ne-a prescris Allah! El este Ocrotitorul nostru! Şi în Allah trebuie să se încreada drept-credincioşii!”
[Qur’an 9:51]

Toate lucrurile ce ţi s-au întâmplat în viaţă asta au fost create pentru tine şi cele ce nu ţi s-au întâmplat nu au fost pentru tine. Daca ţi-ai înscripţiona această zicală pe inimă, toate greutăţile şi dificultăţile îţi vor părea mult mai uşor de îndurat. Profetul ( Pacea şi Binecuvântarea asupra lui) a spus:
“ Allah îl va supune la greutăţi pe cel căruia îi doreşte binele.”

Din acest motiv, nu te simţi copleşit de greutăţi şi necazuri atunci când te confrunţi cu boala, moartea unui copil sau pierderea bunăstării familiale. Allah a scris ca aceste lucruri să se întâmple; aceste decizii sunt numai şi numai ale Lui. Când vom crede cu adevărat în acestea, vom fi răsplătiţi cu bunătatea lui Allah şi păcatele noastre vor fi ispăşite.

Vesti bune îi aşteaptă pe aceia asupra cărora s-a abătut dezastrul şi ei au fost răbdători şi împăcaţi cu Domnul lor:
“El nu este întrebat despre ceea ce face, pe când ei vor fi întrebaţi.”
[Qur’an 21:23]

Nu te vei simţi niciodată împăcat cu soarta ta până cînd nu vei crede din adâncul sufletului tău că Allah a predestinat totul. Cerneala s-a uscat şi cu ea a fost scris destinul tău. Prin urmare, nu avea remuşcări în privinţa celor ce nu stau în puterea ta. Nu te gândi că ai fi putut împiedica gardul să nu cadă, apa să nu curgă, vântul să nu sufle sau sticla să nu se spargă. Nu ai putea împiedica efectuarea acestor lucruri nici dacă ai vrea. Tot ce a fost scris se va întâmpla:
“Spune: Adevarul vine de Domnul vostru.”
[Qur’an 18:29]

Cedează: crede în destin, înainte ca junghiul mâniei şi cel al regretului să pună stăpânire pe tine. Dacă ai făcut tot ce ţi-a stat în puteri pentru a împiedica să ţi se întample un anumit lucru, atunci ai toata încrederea că acest fapt ţi-a fost menit. Nu te gandi că ”dacă ai fi făcut… , s-ar fi întâmplat…” , mai degraba gândeşte aşa: “aşa a fost să fie de la Allah şi ceea ce El doreşte se împlineşte.”


Alaturi de greu vine şi uşorul

“ Alaturi de greu vine şi uşorul.”
[Qur’an 94:6]

Mâncarea vine în urma foamei, apa în urma setei, somnul în urma oboselii şi sănătatea în locul bolii. Cei rătăciţi îşi vor găsi calea, cei neliniştiţi îşi vor găsi liniştea, la fel cum ziua succede nopţii:
“ Dar s-ar putea ca Allah să aducă biruinţa sau o alta oranduiala de la el şi atunci se vor căi ei pentru ce au ţinut ascuns în sufletele lor.”
[Qur’an 5:52]

Spune nopţii că urmeaza ziua cu lumina ei ce se revarsă din vârfurile celor mai înalţi munţi până la cele mai joase văi. Adu-le celor necăjiţi veşti despre liniştea lor ce vor veni cu viteza vântului.

Chiar dacă cât vezi cu cuprinsul ochilor este numai deşert şti că şi acesta se termină într-un anumit punct şi urmeaza câmpii pline cu verdeaţa. Când vezi că frânghia se subţiaza din ce în ce mai mult şti că se va rupe cât de curând.

Lacrimile sunt urmate de zâmbete, în locul temei se instalează calmul şi liniştea înlocuieşte anxietatea. Când a fost făcut focul pentru el, Profetul Ibrahim ( Pacea fie asupra lui!) nu a simţit căldură deoarece el deja simţea căldura venită din partea Domnului lui:
“ Dar Noi am zis: O, foc! Fii racoare şi mântuire peste Avraam!”
[Qur’an 21:69]

Mările nu se puteau retrage în faţa Profetului Moise ( Pacea fie asupra lui!) dacă nu credea cu adevărat în Domnul Dumnezeul lui:
“Dar el a zis: “În niciun caz! Domnul meu este cu mine şi el mă călăuzeşte .”
[Qur’an 26:62]

Profetul Muhammed ( Pacea şi Binecuvântarea fie asupra lui!) i-a spus lui Abu Bakr (radiyAllahu anhu) în peşteră că Allah este cu ei şi apoi liniştea şi pacea a pogorât asupra lor.

Aceia care sunt supuşi prezentului văd numai tristeţe şi necăjire. Asta pentru că ei privesc doar la pereţii de care sunt înconjuraţi şi nu văd perspectivele a ceea ce este dincolo de aceştia.

Aşadar, nu dispera: este imposibil ca lucrurile să nu se schimbe. Zilele şi anii trec, viitorul este imprevizibil şi nu există zi pe care Allah să nu o fi orânduit-o. Poate că nu ştii, dar Allah este cel care face lucrurile să se învârtă. Şi într-adevăr, alături de greu vine şi uşorul.Transformă o lămâie în limonadă

O persoană talentată şi inteligentă transformă pierderile în profit, pe când cea netalentată îşi agraveaza problema, deseori dublând-o.

Profetul (Pacea şi Binecuvântarea fie asupra lui) a fost forţat să părăsească Mecca, dar în loc să se dea bătut şi să îşi abandoneze misiunea, el şi-a continuat-o la Medina - oraşul care şi-a ocupat locul în istorie cu o viteză fulgerătoare.

Imamul Ahmed ibn Hanbel cu toate că a fost sever torturat şi biciuit a reuşit să treacă peste acestea şi a continuat să propovăduiască Islamul, devenind unul dintre cei patru intemeietori de scoli de jurisprudenta islamică. Imamul Ibn Teymiyeh a fost ţinut în puşcărie, dar când a ieşit a devenit un învăţat şi mai mare decât la început. Imamul As-Sarakhsi a fost luat ca prizonier şi ţinut pe fundul unui puţ nefolosit şi în ciuda acestora acolo a scris 20 de volume de jurisprudenţă. Ibn Atheer, după ce a devenit infirm, a scris “Jam’ey al-Ushul” şi “An-Nihayah”două dintre cele mai bune cărţi în privinţa Hadis-urilor. Imamul Ibn al-Gewzi a fost alungat din Bagdad. Apoi, în timpul calatoriilor sale, a devenit unul dintre cei mai buni recitatori ai Coranului. Malik ibn ar-Rayb era pe patul de moarte când a recitat unul dintre cele mai frumoase poeme care este şi în ziua de astăzi apreciat. Când copiii lui Abi Dhu’aib al-Hadhali au murit în faţa lui, i-a elogiat printr-un poem care este foarte cunoscut în intreaga lume şi apreciat.

Aşadar, dacă s-a abătut un necaz asupra ta, priveşte şi partea bună. Dacă ţi-ar da cineva un pahar cu suc de lămâie, pune-i tu o linguriţa de zahăr şi dacă primeşti un şarpe veninos, păstrează-i pielea preţioasa şi arunca restul:
“ Se poate întampla ca voi să urâţi un lucru care este bun pentru voi şi să iubiţi un lucru care este rău pentru voi. Dar Allah ştie în timp ce voi nu ştiţi.”
[Qur’an 2:216]

Înainte să înceapă Revoluţia franceză, Franţa avea doi mari poeţi: unul optimist şi celalalt pesimist. Ambii îşi scriau gândurile într-o celulă întunecoasă: cel optimist se uita la stele şi râdea, pe când cel pesimist se uita la oamenii de afară şi suspina. Priveşte şi partea cealaltă a lucrurilor – nu există rău pur, iar din toate situaţiile în care gaseşti un lucru bun, Allah te va răsplăti.


“Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie?”
[Qur’an 27:62]

La cine caută cei opresaţi şi cei slabi şanse de izbândă? Unde îşi caută toata lumea refugiu? La Allah. Nimeni altcineva nu are dreptul să fie venerat în afară de El.

Aşadar, este recomandabil să îl avem pe Allah în sufletele nostre la bine şi la greu, să îl căutăm în răstimpurile grele şi să ne căim neîncetat. În aşa fel, ajutorul şi liniştea de la El va veni cât mai repede:
“Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie când îl cheamă şi îndepartează răul şi vă face pe voi urmaşi pe pământ? Oare există altă divinitate în afară de Allah? Numai rareori vă aduceţi voi aminte.”
[Qur’an 27:62]

El îl salvează pe cel care se îneacă, îl ajută pe cel opresat, îl călăuzeşte pe cel rătăcit, îl vindecă pe cel bolnav şi îl linişteşte pe cel necăjit:
“(Aminteşte-le lor), dacă ei se urcă pe corabie şi Îl invocă numai pe Allah, fără să îi facă Lui niciun părtaş însă după ce îi izbăveşte readucându-i pe uscat, iată pe ei cum Îi fac asociaţi.”
[Qur’an 29:65]

Pentru toate umilinţele pe care omul le face pentru a ieşi din greutăţi este recomandabil să se urmeze calea Sunnei. In Sunnah vei găsi modele demne de urmat şi cum să cauţi ajutorul la Allah. Dacă L-ai găsit, atunci nu mai ai nevoie de nimic, dar dacă îţi pierzi credinţa în El ai pierdut totul. Supunându-te Lui, vei face forma supremă de adorare. Dacă eşti persistent şi sincer în adorarea ta, Allah te va elibera de toate greutăţile şi grijile. Toate sforile se rup şi toate uşile se închid datorită lui. El este pretutindeni, aude şi vede totul:
“Şi Domnul vostru zice: “Chemaţi-mă si Eu va voi răspunde.”
[Qur:an 40:60]

Dacă se întâmplă să treci prin necazuri şi durere, strigă-l pe Allah şi caută ajutor la el. Prosternează-te şi roagă-te pentru a obţine adevărata eliberare. Ridică-ţi mâinile pentru a-L adora mereu. Bate la uşa Lui, poartă-L mereu în Suflet şi aşteaptă-I ajutorul – astfel vei găsi adevărata fericire şi adevăratul succes.

__________________________________________________________

Extras din cartea "Nu te întrista!", de Aid al-Qarni
Traducere: Ilinca Nuţu
Asociaţia Surori Musulmane, 2010

Niciun comentariu: