luni, 8 februarie 2010

Marinimia - Muhammed Al-Gazali

MărinimiaCe cale poate fi mai bună pentru a linişti inimile, a îndepărta tristeţea şi a răcori ochii, decât ca omul să-şi trăiască viaţa cu sufletul împăcat şi curat. Sufletul lui trebuie eliberat de chinul ranchiunei, geloziei şi resentimentelor faţă de ceilalţi. El ar trebui să fie fericit văzându-i pe ceilalţi că se bucură de o binecuvântare de la Allah şi să fie conştient că toţi slujitorii depind de mila Sa. Să-şi amintească de vorba Trimisului lui Allah: „O, Allah! Darurile cu care m-ai binecuvântat pe mine sau pe celelalte fiinţe sunt doar din mila Ta şi nimeni nu se compară cu Tine. Toate laudele şi mulţumirile Ţie ţi se cuvin.” (relatat de Abu Dawud).Şi când omul îşi vede seamănul în durere şi suferinţă, să-i fie milă de el şi să se roage lui Allah să-i îndepărteze necazul, să-i ierte păcatele şi să-şi amintească aceea rugăciunea pe care Profetul a înălţat-o lui Allah: „O, Allah! Dacă eşti iertător, atunci iartă păcatele tuturor fiinţelor. Şi nici un rob al Tău să nu se afle în necaz.”
 
Un musulman trebuie să trăiască în aşa fel încât să fie iubitor de oameni şi să ia parte la suferinţele omenirii. Să fie mulţumit şi recunoscător pentru viaţa lui şi fericit cu orice lucru pe care Allah i l-a dăruit. Sufletul său să fie curat de gelozie şi ranchiună. Inima cotropită de ranchiună şi gelozie nu mai are leac, dintr-o astfel de inimă credinţa dispare pe loc, ca şi lichidul care se scurge dintr-un recipient găurit.

Islamul acordă inimii o atenţie deosebită, fiindcă o inimă pervertită mânjeşte faptele bune, desfigurează frumuseţea, pătează şi murdăreşte strălucirea. Şi dacă inima străluceşte, atunci Allah dăruieşte prosperitatea, chiar în urma unui fapt neînsemnat de credinţă şi în acea inimă îşi găsesc locul toate însuşirile bune.

Abdullah bin A’mar povesteşte: „Trimisul lui Allah a fost întrebat care sunt oamenii importanţi (ca virtute)”. Profetul a răspuns: „Cel a cărui inimă este curată şi pură şi a cărui limbă grăieşte adevărul”. Atunci i s-a spus: „Ştim ce înseamnă limba care spune adevărul, dar care este sensul pentru inimă curată şi pură?”. El a răspuns: „Inima care se teme de Domnul este curăţată de rău, nu adăposteşte în ea nici un păcat, nesupunere, gelozie sau ranchiună” (consemnat de Ibn Mageh).

Din acest motiv, în realitate, adevărata societate musulmană este aceea care se bazează pe dragoste reciprocă, pe prietenie şi fraternitate, pe sentimentul de cooperare şi afaceri cinstite. În această societate nu există loc pentru o persoană nerecunoscătoare sau care-şi hrăneşte sufletul cu gelozie şi ranchiună. În Coran se spune:

„Şi acelora care au venit după ei şi au zis: Doamne, iartă-ne nouă şi fraţilor noştri care ne-au luat-o înainte întru credinţă şi nu ne lăsa în sufletele noastre nici un fel de pizmă faţă de aceia care au crezut! Tu eşti Iertător, Îndurător!”
 [Coran 59:10]


Extras din traducerea cartii in limba romana "Caracterul musulmanului" de Şeikhul Muhammed Al-Ghazali.
 ___________________________________
Asociaţia "Surori Musulmane"
http://groups.yahoo.com/group/surorimusulmane/

Niciun comentariu: