marți, 9 februarie 2010

Feriţi-vă de duşmănia reciprocă - Muhammed Al-Ghazali


Feriţi-vă de duşmănia reciprocă
           

            Când cearta se intensifică, rădăcinile ei se adâncesc, spinii ei se transformă în ramuri, iar ramurile se înmulţesc şi atunci prospeţimea roadelor credinţei este afectată într-un mod negativ. Blândeţea, mila, mulţumirea şi pacea pe care învăţăturile islamice le susţin se diminuează. Rugăciunea îşi pierde virtutea şi sufletul nu mai beneficiază de pe urma ei.

            De multe ori, certurile reciproce tulbură persoanele ce pretind că sunt înţelepte. Prin aceasta, se întorc la lucrurile josnice şi superficiale şi uneori se implică în asemenea fapte periculoase, care nu fac decât să înmulţească necazurile şi să aducă probleme. Când omul este nemulţumit, vederea i se tulbură şi el nu mai vede esenta şi se opune unor fleacuri. O astfel de vedere nu apreciază frumuseţea păunului, ochii tulburaţi observă doar picioarele şi ghearele dizgraţioase. Dacă apare un uşor cusur, acesta face din ţânţat armăsar. Iar uneori, ranchiuna şi gelozia interioară afectează ochii atât de puternic, încât omul nu ezită să născocească poveşti. Islamul dezaprobă toate aceste manifestări negative şi ne îndeamnă să ne ferim de ele, de asemenea, consideră că a le evita reprezintă cea mai virtuoasă formă de smerenie.

            Profetul a spus: „Iată, aţi vrea să vă povestesc despre un lucru mai important decât rugăciunea, postul şi milostenia?”. Oamenii l-au rugat să le spună. El a zis: „Păstraţi legăturile reciproce în bune relaţii, căci neînţelegerea ce intervine în legăturile reciproce este un lucru care roade suprafaţa unui lucru curat, adică nu rade părul, ci rade (îndepărtează) religia” (consemnat de At-Tirmizi).

            Adeseori Satana nu reuşeşte să-i convingă pe înţelepţi să se închine idolilor, dar fiindcă abia aşteaptă să-i înşele şi să-i distrugă pe oameni, el reuşeşte să-i îndepărteze de Allah, astfel că aceşti înţelepţi devin mai nepăsători faţă de legile Domnului, decât chiar idolatrii înşişi. Cea mai bună metodă pe care o adoptă Şeytan  în acest scop este să semene seminţele discordiei în inimile oamenilor. Când această discordie se transformă într-un foc ce arde la suprafaţă, el se bucură de rezultat. Focul acesta mistuie până la cenuşă prezentul şi viitorul omului şi distruge complet relaţiile şi calităţile sale.

            Trimisul lui Allah a spus: „Şeytan este dezamăgit că oamenii din Peninsula Arabică nu se închină lui, dar continuă să aţâţe focul luptei dintre oameni”.

            Aceasta înseamnă că, atunci când răutatea prinde rădăcini în inimile oamenilor, aceştia încep să urască dragostea şi spiritul de fraternitate şi unitate, şi când toate acestea sunt distruse, oamenii se întoc la cruzime şi duşmănie şi întrerup toate acele legături şi conexiuni pe care le-a poruncit Allah. În felul acesta, răspândesc ei corupţia pe faţa pamântului.
           

Niciun comentariu: