duminică, 14 noiembrie 2010

Luni pelerinii poposesc pe Arafat


Luni, 15 noiembrie 2010 va coincide cu ziua a 9-a a lunii Zu-l Hijjah, ziua în care pelerinii împlinesc unul dintre stâlpii pelerinajului: poposirea la Arafat.


Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah când Allah îi eliberează pe cei mai mulţi dintre slujitorii Săi din Iad. Într-adevăr, El se apropie şi îi laudă pe pelerini îngerilor Lui. Apoi, El întreabă: «Ce caută aceşti slujitori ai Mei?». ( Aşa că El îi iartă)”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost consemnat de Muslim.Pictogramă alertă
Aveţi nevoie de Adobe Flash Player pentru a viziona acest videoclip.
Descărcaţi programul de pe site-ul Adobe.

Poposirea la Arafat


1. Odată ajuns la Arafat, este bine să se stea la Moscheea Nemira până la amiază, însă nu este păcat dacă stă până la apus.


2. La amiază, așa cum se spune în „Tradiția Profetului”, este bine ca imamul să țină o predică, prin care să îi încurajeze pe oamenii să înfăptuiască fapte bune și să se teamă de Allah.


3. Cine nu a făcut rugăciunea de amiază și de după-amiază împreună cu imamul poate să le facă împreună cu un alt grup care se roagă, însă să nu se uite că aceste două rugăciuni se fac împreună.


4. Pelerinul va rămâne apoi în perimetrul zonei Arafat și nu în afara acesteia, iar muntele Rahma este bine să fie între el și Qiblah, iar dacă nu reușește se îndreaptă spre munte.


5. Este bine ca în timpul șederii la Arafat pelerinul să-L pomenească pe Allah, să facă rugăciuni, ridicând mâinile, până la apusul soarelui. Una dintre pomenirile spuse de Profet - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! - și cea mai plăcută este aceasta:

„La ilahe illa allahu, uahdehu, la șerike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala kulli șei-in qadir.”

„Nu există altă divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni asociat. A Lui este împărăția și a Lui este mulțumirea și El este peste toate Atotputernic.”


6. După ce soarele apune, se pleacă spre Muzdalifa în liniște, rostind talbia.


Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există zile mai bune pentru Allah decât primele zece zile din luna Hajj”. Naratorul a spus: „Un bărbat a întrebat: «O, Profet al lui Allah! Sunt aceste zile mai bune sau sunt la fel cu acelaşi număr de zile petrecute în luptă, pe calea lui Allah?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aceste zile sunt mai bune decât acelaşi număr de zile petrecute în luptă, de dragul lui Allah. Şi nicio altă zi nu este mai bună pentru Allah decât ziua de ‘Arafah, când Allah Atotputernicul şi Gloriosul coboară la cel mai de jos cer (cerul lumii) şi se laudă cu oamenii de pe pământ locuitorilor Raiului (îngerilor) şi spune: ´Uitaţi-vă la slujitorii Mei care vin cu părul lung, prăfuiţi şi îndeplinesc pelerinajul. Ei au venit din toate direcţiile, cu speranţă în Îndurarea Mea, deşi ei nu au văzut pedeapsa Mea. Deci nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah când atât de mulţi oameni sunt scăpaţi de Foc´»”.

Acest hadis este autentic datorită altor hadisuri sahih (sahih li ghairihi) şi a fost consemnat de Ibn Hibban.

După apusul Soarelui în Ziua de Arafat, pelerirnii se îndreaptă către Muzdelifeh.

Înnoptarea la Muzdelifeh


1. Odată ajuns, pelerinul va face rugăciunea de apus (Maghrib/akșam) și rugăciunea de noapte (va face însă doar două ra’ka în loc de patru). Se va face chemarea la rugăciune (azan) o singură dată, iar chemarea de începere a rugăciunii (iqamah) se va face la fiecare rugăciune în parte. Dacă din anumite motive nu poate ajunge la Muzdalifa până la miezul nopții, pelerinul poate face oriunde altundeva rugăciunea.


2. Este bine să se meargă la culcare devreme pentru ca a doua zi să se poată efectua celelalte ritualuri ale pelerinajului.


3. Cei slabi, femeile și copiii pot părăsi Muzdalifah după miezul nopții și dispariția lunii.


4. Se face rugăciunea de dimineață devreme, după care, îndreptat spre Qiblah, pelerinul se roagă la Allah și continuă astfel până la ivirea zorilor.


5. După ce se ivesc zorii, pelerinul pleacă de la Muzdalifa, îndreptându-se spre Mina. În drum spre Mina se strâng șapte pietricele.


6. În drum spre Mina este bine ca pelerinul să spună telbia și, dacă poate, să meargă mai repede când ajunge în locul Mahsir (n.t. denumirea unei văi situată între Muzdalifa și Mina).


7. Poposirea la Arafat nu se termină decât a doua zi dimineața, după ce a răsărit soarele (în ziua în care se sacrifică animale - ziua Nahr).


8. Dacă soarele a răsărit în ziua Nahr, iar pelerinul nu s-a aflat la Arafat, el a pierdut pelerinajul, însă dacă a condiționat la intenție acest lucru, atunci pelerinajul e primit. Dacă nu a pus această condiție, atunci el face ’umrah (adică face tauaf, sa’i și își taie părul). În anul următor el trebuie să facă din nou pelerinajul.


_____________________________


Urmăriți în direct HAJJ 1431 / PELERINAJ 2010 :

http://www.kure.tv/kure-tv-mekke/Canli-yayin-izle/65/

Un comentariu:

Selma Nuran spunea...

Allah sa va rasplateasca pentru munac pe care o facetti! scrieti niste articole foarte bune şi utile, la nivel profesional!!
Allah sa ne ajute sa ajungem toti sa mergem in pelerinaj....
Avem nişte prieteni de familie care abia sau intors de la Mekka, suntem foarte curioşi sa ne povesteasca cum a fost!!
Selam aleycum