sâmbătă, 10 iulie 2010

Mama drept-credinciosilor - Zeeineb bint Khaziymah


Zeineb Bint Khaziymah

(RadiyAllahu anha)


Profetul (Pacea şi binecuvântarea Lui Allah fie asupra lui!) a spus:

„Allah mi-a poruncit să mă căsătoresc numai cu femei ale Paradisului.”

Ea este femeia cunoscută ca „Mama celor necăjiţi şi nevoiaşi” pentru că făcea binefaceri oamenilor care meritau.


Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus că Allah
i-a predestinat că se putea căsători numai cu acele femei care meritau Paradisul. Şi Zeineb (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost o femeie care era cunoscută ca „Mama săracilor şi nevoiaşilor”, pentru că a fost cea mai generoasă dintre femeile familiei.

Ea s-a născut cu 13 ani înainte ca Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) să fie ales ca Trimis al lui Allah. Când s-a autodeclarat Profet al lui Allah, a generat furori în Mekka. Chiar şi cei care-l iubeau şi-l respectau, cei care-l numeau „Cel Sincer” şi „Cel Demn de Încredere”, s-au transformat în duşmanii care voiau să-l omoare. Însă au fost şi câţiva care au fost destul de norocoşi să aibă raţiunea de a răspunde imediat chemării lui, cu obligaţia supunerii faţă de Allah Preaînaltul şi faţă de el. Şi-au mărturisit credinţa şi faptul că Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era robul și Trimisul lui Allah. Printre grupurile de oameni cinstiţi care i-au proclamat prima oară veridicitatea, a fost şi Zeineb bint Khaziymah (Allah să fie mulţumit de ea!). Ea fusese căsătorită cu ’Abdullah bin Geahş (Allah să fie mulţumit de ea!). Acest Companion foarte respectat a atins martiriul în timpul Bătăliei de la Uhud. Văduvele şi copiii orfani ai Companionilor martiri şi-au găsit protecţie din partea celorlalţi Companioni, care s-au căsătorit cu acestea şi au luat copiii sub protecţia lor. Astfel, Zeineb bint Khaziymah (Allah să fie mulţumit de ea!) care de abia suferise pierderea soţului ei, a obţinut poziţia de invidiat de a deveni soţie a Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).


Soţul lui Hamnah bint Geahş (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost şi el martir în timpul bătăliei de la Uhud şi ea a fost de asemenea lovită de durere. Văzând aceasta, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:

„Locul pe care un soţ l-a avut în inima soţiei lui nu poate fi luat de nimeni altul”.


Hamnah i-a spus, suspinând adânc, că gândul copiilor orfani o tulbura cel mai mult şi l-a rugat să se roage pentru ca Allah Preaînaltul să-i dea răbdare şi putere. Rugile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) pentru ea au fost ascultate şi ea s-a căsătorit cu Talhah bin ’Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!). El a fost un soţ ideal şi un tată iubitor pentru copiii orfani ai primului ei soţ.


Zeineb (Allah să fie mulţumit de ea!) se afla în aceeaşi situaţie ca şi Hamnah (Allah să fie mulţumit de ea!), dar ea nu a apelat la nici o persoană. Ea şi-a încredinţat toate problemele în totalitate lui Allah şi s-a dedicat rugăciunii şi meditaţiei. Astfel că, atunci când a primit o cerere în căsătorie de la cel mai bun bărbat posibil, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), a fost copleşită de bucuria şansei pe care Allah i-o dăruise. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a luat-o în căsătorie cu un mehr[1] de 400 de dirhami şi s-a construit o locuinţă pentru ea aproape de cea a lui Hafsah şi de cea a ‘Aişhei (Allah să fie mulţumit de ele!). Astfel, s-a alăturat grupului de femei pure şi virtuoase ale familiei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Allah vorbeşte în Nobilul Qur’an despre aceste femei ale familei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!):

„Allah voieşte să ţină departe de voi, o, neam al [Profetului], ruşinea şi să vă curăţească pe voi întru totul.” (Surat Al-‘Ahzab:33)

Şi de asemenea:

„O, voi soţii ale Profetului! Voi nu sunteţi ca nici una dintre femei.” (Surat Al-‘Ahzab:32)

Zeineb bint Khaziymah (Allah să fie mulţumit de ea!), încă înainte de apariţia Islamului a fost cunoscută ca „Mamă a săracilor şi nevoiaşilor”. Aceasta pentru că nu suporta să vadă o persoană înfometată sau în nevoi mari. Ea a fost elogiată în versuri de câţiva poeţi renumiţi ai timpului.


Ibn Kesiyr a scris că ea şi-a câştigat titlul datorită faptelor sale de caritate şi generozitate.

Qastalani scrie că era cunoscută cu acest nume chiar şi în vremurile preislamice.

Această mare calitate a generozităţii a devenit chiar mult mai pronunţată şi intensă, când s-a convertit la Islam, întotdeauna susţinând cu tărie caritatea.


Cele două femei care făceau deja parte din familie – ‘Aişah şi Hafsah (Allah să fie mulţumit de ele!) – i-au urat bun venit acestei noi prietene şi s-au străduit să-i ofere compania lor sinceră şi înţelegătoare. Ştiau că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) se căsătorise cu Zeineb pentru că era foarte afectată de moartea primului ei soţ. Datorită comportamentului blând al acestor două nobile femei, durerea ei s-a mai domolit şi se simţea mai liniştită. Însă a trăit doar opt luni după căsătoria ei cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Aceasta avea doar 30 de ani când a murit. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a condus rugăciunile funerare şi a fost înmormântată în Gennet-ul Baqi’. Khadijah (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost prima soţie care murise în timpul vieţii lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), iar Zeineb (Allah să fie mulţumit de ea!) fusese a doua.

Allah să fie mulţumit de ea![1] Dota oferită la nuntă de soţ pentru soţie.

Niciun comentariu: