sâmbătă, 17 iulie 2010

Cel mai important legamant - M. Al-Ghazali

Cel mai important legământPentru un musulman cel mai important si mai sfânt legământ este cel facut cu Domnul său, căci Allah l-a creat cu Puterea Sa. El l-a hrănit şi ocrotit cu bunăvoinţa şi binecuvântările Sale şi a cerut de la el să recunoască realitatea şi să o accepte. Nici o influenţă greşită nu trebuie să-l îndepărteze de la calea cea dreaptă, să nu refuze aceste realităţi sau să le piardă din vedere:
"Oare nu am facut Eu legământ cu voi, o, fii ai lui Adam, să nu-l adoraţi pe Şeitan, căci el vă este voua duşman învederat, / Şi să Mă adoraţi pe Mine [pentru că] acesta este drumul drept?!"
[Coran 36:60,61]

Cei ce nu-i ascultă pe profeţi şi nu le urmează învăţăturile au totuşi în firea lor o raţiune care-i îmboldeşte, le arată calea Domnului lor şi îi face să-şi dea seama de mareţia Creatorului, oricât de corupt şi poluat ar fi mediul înconjurător.

Acesta este legământul făcut de Allah cu toţi oamenii:

"Si când Domnul Tău a scos urmaşi din fiii lui Adam, din coapsele lor, şi le-a cerut să mărturisească ei înşişi, [zicându-le]: "Nu sunt Eu Domnul vostru?", au răspuns ei: "Ba da, facem mărturie!", pentru ca voi să nu spuneţi în Ziua Învierii: Noi am fast fără grijă de aceasta.”. / Sau să nu spuneţi "Părinţii nostri au fost politeişti mai înainte, iar noi suntem urmaşi după ei. Vrei Tu să ne pierzi pentru ceea ce au făcut cei mincinoşi?". / Astfel facem Noi semnele limpezi; poate că ei se vor întoarce.
[Coran 7:172-174]

Aşa cum reiese din aceste versete, nu a avut loc un schimb obişnuit de vorbe, ci aceasta este o imagine a drept-credincioşilor ce ilustrează cât de atenţi sunt ei faţă de Allah, ca îl recunosc şi acceptă Unitatea şi Puterea Sa, lepădându-se de toate tradiţiile şi vechile obiceiuri care îi îndepartează pe oameni de la Domnul lor şi care asociază pe alţii lui Allah. Acest stil de limbaj şi scriere este obişnuit în limba arabă.

Prin respectarea acestui legământ dreptcredincioşii vor avea parte de onoare şi respect în această lume şi vor fi învăluiţi de glorie şi succes în lumea ce va să vină.
Nu trebuie să ne temem şi să fim neliniştiti că nenorocirile ne vor copleşi dacă ne împlinim legământul făcut cu Allah:

"...aduceţi-vă aminte de binele ce v-am făcut şi ţineţi-vă legământul făcut Mie şi-Mi voi ţine legământul făcut vouă şi de Mine temeţi-vă. "
[Coran 2:40]


Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) dădea aceste sfaturi triburilor care-1 căutau pe când împărtăşea mesajul Islamului. Însă nu-i obosea cu învăţături grele înca de la început, ci le atrăgea atenţia doar asupra câtorva aspecte, potrivit înţelepciunii şi puterii lor.

‘Auf bin Malik spune că era în compania Profetului când au venit la el opt-nouă persoane. El a întrebat: "Vreţi să faceţi legământ pe mâna Trimisului lui Allah?" Noi am întins mâinile şi am zis: "Facem legămant pe mâna ta, o, Trimis al lui Allah!" El a zis: "(Legământul vostru este) Să vă rugaţi lui Allah. Să nu-i faceţi Lui asociaţi, să faceti salat (rugăciunea) de cinci ori, să ascultaţi şi să vă supuneţi." Apoi a adăugat cu voce scăzută: "Şi să nu cereţi nimic de la oameni."
‘Auf bin Malik spune: "Am văzut câteva dintre aceste persoane care au făcut legământ ca atunci când vânatul lor cade la pământ să nu ceară nimănui să-1 ridice şi să li-1 aducă." (Muslim)
Acest legământ nu a avut o semnificaţie specială. Fiecare grup era instruit potrivit firii şi mediului din care venea. Căpetenia era sfătuită să fie blandă şi iertătoare.
Negustorul era instruit să nu se dedea la adulter şi înşelăciune şi angajaţii erau mustraţi să nu primească mită.

Altfel, orice musulman trebuie să urmeze întreaga religie, toate dogmele şi principiile, iar în Ziua Judecăţii va fi întrebat din întreaga Şarie. Oricum în lumea islamică au apărut câteva secte care fac un jurământ special. Aceştia nu trebuie încurajaţi. Ei sunt asemenea vracilor, care se dau drept doctori. Ei administrează medicamente contrafăcute şi complică boala, periclitând viaţa pacientului lor.

Invăţăturile islamice nu pot fi dirijate şi distribuite. Ele trebuie urmate în totalitate şi trebuie sublimate în orice loc şi în orice moment.

Niciun comentariu: