joi, 3 noiembrie 2011

6 nov 2011 - ziua de Arafah

Duminică - 6 noiembrie 2011 - prima zi de Sărbătoare a Sacrificiului

Ziua de duminică, 6 noiembrie 2011, coincide cu cea de-a zecea zi a lunii Pelerinajului (luna Zu-l Hijjah), zi în care musulmanii din întreaga lume se vor bucura de prima zi de Sărbătoare a Sacrificiului (ar. Eid Al-Adha / tr. Kurban Bayram). Ziua de dinaintea sărbătorii este petrecută de către pelerini pe platoul Arafat, unul dintre cele mai importante momente ale pelerinajului. Cei rămași acasă, trebuie să îl preaslăvească pe Allah ținând post, adorându-L și invocându-L. Ei spun: „Nu există altă divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat. A Lui este împărăția și a Lui este mulțumirea și El este peste toate Atotputernic.” (pronunțarea aproximativă în limba arabă: „La ilahe illa Allahu, UahdeHu, la șerike Lehu, Lehul-mulku ua Lehul-hamdu ua Hua ’ala kulli șei-in Qadir.”)Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah când Allah îi eliberează pe cei mai mulţi dintre slujitorii Săi din Iad. Într-adevăr, El se apropie şi îi laudă pe pelerini îngerilor Lui. Apoi, El întreabă: «Ce caută aceşti slujitori ai Mei?». ( Aşa că El îi iartă)”.


Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost consemnat de Muslim.


Poposirea la Arafat


1. Odată ajuns la Arafat, este bine să se stea la Moscheea Nemira până la amiază, însă nu este păcat dacă stă până la apus.


2. La amiază, așa cum se spune în „Tradiția Profetului”, este bine ca imamul să țină o predică, prin care să îi încurajeze pe oamenii să înfăptuiască fapte bune și să se teamă de Allah.


3. Cine nu a făcut rugăciunea de amiază și de după-amiază împreună cu imamul poate să le facă împreună cu un alt grup care se roagă, însă să nu se uite că aceste două rugăciuni se fac împreună.


4. Pelerinul va rămâne apoi în perimetrul zonei Arafat și nu în afara acesteia, iar muntele Rahma este bine să fie între el și Qiblah, iar dacă nu reușește se îndreaptă spre munte.


5. Este bine ca în timpul șederii la Arafat pelerinul să-L pomenească pe Allah, să facă rugăciuni, ridicând mâinile, până la apusul soarelui. Una dintre pomeniri e spuse de Profet - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! - și cea mai plăcută este aceasta:

„La ilahe illa allahu, uahdehu, la șerike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala kulli șei-in qadir.”

„Nu există altă divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni asociat. A Lui este împărăția și a Lui este mulțumirea și El este peste toate Atotputernic.”

6. După ce soarele apune, se pleacă spre Muzdalifa în liniște, rostind talbia.


Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există zile mai bune pentru Allah decât primele zece zile din luna Hajj”. Naratorul a spus: „Un bărbat a întrebat: «O, Profet al lui Allah! Sunt aceste zile mai bune sau sunt la fel cu acelaşi număr de zile petrecute în luptă, pe calea lui Allah?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aceste zile sunt mai bune decât acelaşi număr de zile petrecute în luptă, de dragul lui Allah. Şi nicio altă zi nu este mai bună pentru Allah decât ziua de ‘Arafah, când Allah Atotputernicul şi Gloriosul coboară la cel mai de jos cer (cerul lumii) şi se laudă cu oamenii de pe pământ locuitorilor Raiului (îngerilor) şi spune: ´Uitaţi-vă la slujitorii Mei care vin cu părul lung, prăfuiţi şi îndeplinesc pelerinajul. Ei au venit din toate direcţiile, cu speranţă în Îndurarea Mea, deşi ei nu au văzut pedeapsa Mea. Deci nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah când atât de mulţi oameni sunt scăpaţi de Foc´»”.

Acest hadis este autentic datorită altor hadisuri sahih (sahih li ghairihi) şi a fost consemnat de Ibn Hibban.

După apusul Soarelui în Ziua de Arafat, pelerirnii se îndreaptă către Muzdelifeh.

Înnoptarea la Muzdelifeh


1. Odată ajuns, pelerinul va face rugăciunea de apus (Maghrib/akșam) și rugăciunea de noapte (va face însă doar două ra’ka în loc de patru). Se va face chemarea la rugăciune (azan) o singură dată, iar chemarea de începere a rugăciunii (iqamah) se va face la fiecare rugăciune în parte. Dacă din anumite motive nu poate ajunge la Muzdalifa până la miezul nopții, pelerinul poate face oriunde altundeva rugăciunea.

2. Este bine să se meargă la culcare devreme pentru ca a doua zi să se poată efectua celelalte ritualuri ale pelerinajului.


3. Cei slabi, femeile și copiii pot părăsi Muzdalifah după miezul nopții și dispariția lunii.


4. Se face rugăciunea de dimineață devreme, după care, îndreptat spre Qiblah, pelerinul se roagă la Allah și continuă astfel până la ivirea zorilor.


5. După ce se ivesc zorii, pelerinul pleacă de la Muzdalifa, îndreptându-se spre Mina. În drum spre Mina se strâng șapte pietricele.


6. În drum spre Mina este bine ca pelerinul să spună telbia și, dacă poate, să meargă mai repede când ajunge în locul Mahsir (n.t. denumirea unei văi situată între Muzdalifa și Mina).


7. Poposirea la Arafat nu se termină decât a doua zi dimineața, după ce a răsărit soarele (în ziua în care se sacrifică animale - ziua Nahr).


8. Dacă soarele a răsărit în ziua Nahr, iar pelerinul nu s-a aflat la Arafat, el a pierdut pelerinajul, însă dacă a condiționat la intenție acest lucru, atunci pelerinajul e primit. Dacă nu a pus această condiție, atunci el face ’umrah (adică face tauaf, sa’i și își taie părul). În anul următor el trebuie să facă din nou pelerinajul.
Marele savant in jurisprudenta islamica, Seyyid Sabiq scrie urmatoarele despre primele zece zile din Luna Zu-l Hijjah:

"Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cele zece zile ale lunii Dhul Hijjah sunt cele mai bune zile la Allah.” Un bărbat a întrebat: „Sunt aceste zece zile mai bune decât acelaşi număr de zile petrecute luptând pentru Allah?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Sunt mai bune decât acelaşi număr de zile petrecute luptând pentru Allah. Dar nu există o zi mai bună în faţa lui Allah decât ziua de Arafah. În această zi Allah Preaînaltul coboară în cel mai apropiat cer şi este mândru de robii Săi de pe pământ şi le spune celor din ceruri: „Priviţi robii Mei. Au venit de departe sau din împrejurimi, cu părul răvăşit şi fetele prăfuite, spre a căuta Mila Mea, deşi nu au văzut încă pedeapsa Mea. Cu mult mai mulţi oameni sunt eliberaţi din Focul Iadului decât în orice altă zi.” Al-Munzhri a spus că acest hadis a fost relatat de Abu Ya’ala, Al-Bazzar, Ibn Khuzaimah şi Ibn Hibban, ale carui exprimare a fost dată aici.

Ibn al-Mubarak a relatat de la Sufyan Ath-Thauri, care a relatat de la Az-Zuabir bin Ali, care la rândul său a relatat de la Anas bin Malik: „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a petrecut ziua la Arafah până aproape de apusul soarelui. Apoi a spus: «Bilal, cere oamenilor să facă linişte şi să mă asculte.» Bilal s-a ridicat şi a cerut oamenilor să facă linişte şi să îl asculte pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Când oamenii au făcut linişte, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Oameni, Acum puţină vreme îngerul Gibril / Gavril a venit la mine, mi-a transmis salutări din partea lui Allah şi mi-a spus că Allah i-a iertat pe toţi cei care îşi petrec ziua la Arafah, toţi cei care se opresc la Mash’ar al-Haram şi că le-a garantat datoriile.» Atunci ’Umar bin al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) s-a ridicat şi a întrebat: «Trimis al lui Allah, acestea sunt numai pentru noi?» Profetul a răspuns: «Acestea sunt pentru voi şi toţi cei care vor veni după voi până în Ziua de Apoi.» ’Umar a exclamat: «Cât de îndestulătoare sunt binecuvântările lui Allah!»”

Muslim şi alţii au relatat de la Aişah că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: "Allah eliberează din Focul Iadului în ziua de Arafah mai mulţi oameni decât în orice altă zi şi Allah vine mai aproape în acea zi şi spune cu mândrie către îngeri: «Ce-şi doresc şi ce caută aceşti oameni?»”

Abu Darda a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În nicio altă zi nu se simte Şeitan atât de neînsemnat, umilit şi furios precum în ziua de Arafah.” Motivul pentru acest lucru este mila pe care Allah o pogoară şi iertarea pe care o oferă oamenilor pentru păcatele majore. O singură zi a fost mai binecuvântată decît aceasta, ziua Bătăliei de la Badr, când mult mai multe binecuvântări au coborât asupra oamenilor, cauzându-i lui Şeitan o tristete şi mai mare. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat: „Trimis al lui Allah, ce a văzut Şeitan în ziua Bătăliei de la Badr?” „El l-a văzut pe îngerul Gibril conducând armata de îngeri”, a răspuns el.


’Amr bin Shu’aib a relatat de la tatăl şi bunicul său, care a spus că în Ziua de Arafah Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cel mai mult s-a rugat cu aceste cuvinte:

Attached Image


La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, biyadihil khair wa huwa 'ala kulli sha'in qadir.

Nu există altă divinitate în afară de Allah. El nu are asociaţi. Doar Lui îi aparţine împărăţia şi toată slava. În Mâna Lui este tot binele şi toată puterea.”

A fost relatat de Ahmad şi Tirmidhi (şi aceasta este exprimarea lui Tirmidhi) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cele mai bune rugi în ziua de Arafah, cel mai bun lucru pe care eu şi ceilalţi profeţi înaintea mea au spus:
Attached Image

La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kuli sha'in qadir.

Nu există altă divinitate în afară de Allah, El nu are asociaţi. Doar Lui îi aparţine împărăţia şi toată slava. El este cu putere peste toate.”

Al-Hussain bin Al-Hasan Al-Maruzi a relatat: „L-am întrebat pe Sufyan bin ’Uyainah: «Care este cea mai bună rugă pentru ziua de Arafah?» El a răspuns: « La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kuli sha'in qadir / Nu există altă divinitate în afară de Allah, El nu are asociaţi. Doar Lui îi aparţine împărăţia şi toată slava. El este cu putere peste toate.» I-am spus: «Dar aceasta este o preamărire a lui Allah şi slava Sa, nu este o rugă.» Atunci Sufyan a întrebat: «Nu ştii relatarea lui Malik bin Al-Harith care o explică?» I-am răspuns: «Spune-mi despre ea.» El a spus: «Mansur a relatat că Malik bin al-Harith: «Allah Preaînaltul spune: ‹Dacă un rob al Meu îşi petrece timpul slăvindu-Mă şi preamărindu-Mă, în loc să Îmi ceară ceva din ce are nevoie, îi dau ceva mai bun decât dau celor care Îmi cer ceva din nevoile lor.› Apoi a adăugat: «Aceasta explică spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) Nu ai auzit ce Ummaya bin Abi-Salt i-a spus lui Abdullah bin Jad’an când a cerut mâna lui Na’ilah în căsătorie?» I-am răspuns că nu. Atunci el mi-a spus: «Ummaya i-a recitat (aceste versuri) lui Abdullah bin Jad’an:
Trebuie să îşi spun nevoile mele sau modestia ta este suficientă (pentru a pleda cauza mea), căci modestia este natura ta,
Tu eşti un bun cunoscător al drepturilor (şi obligaţiilor) şi vii dintr-o familie distinsă şi respectabilă,
Când cineva îţi aduce laude, nu trebuie să o repete.»
Apoi Sufyan a spus: «Husain, ai văzut cum oamenii sunt încântaţi de laude şi sunt dispuşi să împlinească cereri, fără să fie măcar rugaţi. Ce putem să mai spunem de Creatorul lor?»” Al-Baihaqi a relatat de la Ali (cu un lanţ de relatatori slab) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cea mai des rostită rugă de profeţii de dinaintea mea şi de mine, în Ziua de Arafah este aceasta:

Attached Image

La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kuli sha'in qadir. Allahumma 'ij'al fi basri nuran wa fi sam'i nuran wafi qalbi nuran. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma 'uzhubika min waswasis sadri wa shatatil amr wa sharri fitnatil qabr wa sharri ma yaliju fil lail wa sharri ma yaliju fin naharwa sharri ma tahubu bihi riyah wa sharri bawa'iqid dahr.

Nu există altă divinitate în afară de Allah. El nu are asociaţi. Lui îi aparţine împărăţia şi are putere peste toate. O, Allah, pune lumină (înfrumare) în privirea mea, în auzul meu, în inima mea. O, Allah, Deschide-mi pieptul şi uşurează-mi munca. O, Allah, caut refugiu la Tine de şoaptele rele, de confuzie, de încercările mormântului, de răul ce are loc ziua şi noaptea, de răul purtat de vânturi şi de năpastele lumii.”
Tirmidhi a relatat de la Ali că rugile cele mai folosite de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timpul şederii sale la Arafah a fost:
Attached Image
Allahumma lakal hamdu kallazhi naqulu wa khairam mimma naqulu, Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turathi allahumma inni a'uzhubika min 'azhabil qabri wa waswasatis sadri wa shatatil amri allahumma inni a'uzhubika min sharri ma tahubbu bihi riyhu.
Toată lauda Îţi aparţine, o, Allah, aşa cum spunem şi mai bine decât putem spune. O, Allah, rugile, adorarea, viaţa şi moartea mea sunt pentru tine. O, Allah! La Tine este întoarcerea mea, Ţie îţi aparţine tot ce am. O, Allah, caut adăpost la Tine de chinurile mormântului, şoaptele rele, confuzia şi de orice aduce vântul.”

Ţinerea postului în ziua de Arafah

S-a confirmat faptul că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a ţinut post în Ziua de Arafah. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ziua de Arafah, Ziua de Sacrificiu (Yawm an-Nahr) şi Ayam Tashriq (zilele de 10, 11 şi 12 Dhul-Hijjah) sunt zilele noastre de sărbătoare. Sunt zile pentru a mânca şi a bea.” A fost de asemenea stabilit că Profetul a interzis să se ţină post în Ziua de Arafah, dacă se stă la Arafah (pentru pelerinaj).

Acest lucru a determinat ca majoritatea savanţilor să ajungă la concluzia că de fapt este recomandat să nu se ţină post în ziua de Arafah, astfel ca un pelerin să fie suficient de puternic pentru a se dedica în întregime actelor de adorare şi rugilor.

Unele relatări care încurajează postul în Ziua de Arafah se referă la persoanele care nu se află la Arafah, împlinind pelerinajul.Relatat Ibn Abbas: Profetul (sallallaahu 'alaihi wa sallam) a spus: "Nici o fapta buna facuta in alte zile nu este mai presus decit fapta buna facuta in aceste zile (primele zece din Dhul Hijjah)". Apoi unii companioni au intrebat: "Nici macar jihad?". El a raspuns: "Nici macar jihad, cu exceptia omului care isi pune viata si averea in pericol (de dragul lui Allah) si se intoarce fara ele" (Bukhari).

Printre faptele bune pe care musulmanii ar trebui sa le faca in timpul acestor prime zece zile din Dhul Hijjah:

Post: Este Sunnah sa se posteasca in primele noua zile din Dhul Hijjah, pentru ca Profetul saws ne-a indemnat sa facem fapte bune in aceste zile, iar postul este una dintre cele mai bune fapte.

Takbeer. Este Sunnah sa spunem Takbeer ("Allahu akbar"), Tahmeed ("Al-hamdu Lillaah"), Tahleel ("La ilaha ill-Allah") si Tasbeeh ("Subhaan Allah") in timpul acestor prime zece zile de Dhul Hijjah; se spune cu voce tare in moschei, acasa, pe strada si in orice loc este permisa amintirea lui Allah si mentionarea numelui Sau cu voce tare, ca act de adorare si ca proclamare a maretiei lui Allah. Barbatii trebuie sa recite cu voce tare, iar femeile incet.

A face mai multe fapte bune in general, pentru ca faptele bune sint iubite de Allah si vor aduce mare rasplata de la El. Cine nu poate merge in Hajj in aceasta perioada, ar trebui sa se preocupe cu adorarea lui Allah, rugaciune (salat), citirea Quran-ului, amintirea lui Allah, dua, dat de pomana, onorarea parintilor, sa mentina legaturile de rudenie, sa incurajeze ce este bine si sa interzica ce este rau si alte fapte si acte de adorare.

Sacrificiu. Una dintre faptele bune care il va aduce pe om mai aproape de Allah in aceste zece zile este sa faca un sacrificiu, alegind un animal de calitate si ingrasindu-l, sa cheltuiasca bani de dragul lui Allah.

Cainta sincera. Unul dintre cele mai importante lucruri de facut in timpul acestor zece zile este cainta sincera in fata lui Allah si abandonarea tuturor actelor de neascultare si pacatelor. Cainta inseamna reintorcerea la Allah si abandonarea tuturor faptelor, ascunse sau nu, care nu-I sint pe plac, din regret pentru ce a trecut, abandonarea imediata si hotarirea de a nu ne intoarce la acel lucru, ci a ne tine ferm de Adevar facind ceea ce este pe placul lui Allah.

Sint multe de cistigat, asa ca profitati la maxim de ocazia acestor valoroase si de neinlocuit zece zile. Grabiti-va sa faceti lucruri bune inainte ca moartea sa loveasca, inainte de a fi prea tirziu sa ne regretam neglijenta si incapacitatea de a actiona, inainte de a ne intoarce in locul de unde rugaciunile nu mai sint implinite, inainte ca moartea sa separe pe cel ce spera de lucrurile la care spera, inainte sa fim prinsi cu tot cu faptele noastre in capcana mormintului.


______________
Pentru cei care vor să urmărească în direct pelerinii de la Moscheea cea Sacră din Mecca: http://www.youtube.com/user/MakkahLive

_________
www.islamulazi.ro

Niciun comentariu: