duminică, 17 mai 2009

Comunitatea islamică

Comunitatea islamică
O realitate, nu un vis!


Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi
În numele lui Allah cel Milostiv, Îndurător!


Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciţi ceea ce este drept şi opriţi ceea ce este nedrept şi credeţi în Allah. Dacă oamenii Scripturii ar fi crezut ar fi fost bine pentru ei. Printre ei sunt şi credincioşi, dar cei mai mulţi dintre ei sunt nelegiuiţi.” (Coran: 3 - 110)

„Şi ţineţi-vă cu toţii strâns de Frânghia lui Allah şi nu vă scindaţi!” (Coran: 3 - 103)

„Această comunitate a voastră este o singură comunitate, iar Eu sunt Domnul vostru. Deci fiţi cu frică de Mine!” (Coran: 23 - 52)

Comunitatea islamică reprezintă un adevăr din toate punctele de vedere
.

1. Din punct de vedere religios
Coranul cel Sfânt vorbeşte despre musulmani numindu-i o comunitate, chiar „o singură comunitate”.

Legat de acest subiect există foarte multe relatări. De exemplu, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Comunitatea mea e asemenea ploii: nu se ştie dacă binele este la început sau la sfârşit.” (Imam Ahmed, Tirmidhi).


2. Din punct de vedere istoric
Comunitatea islamică s-a născut odată cu Islamul. S-a dezvoltat odată cu Islamul. A fost condusă de un singur calif şi uneori chiar de mai mulţi califi.


3. Din punct de vedere geografic
Comunitatea islamică a trăit pe un pământ islamic închegat. Se întindea de la Jakarta în Est până la Andaluz în Vest. Cu alte cuvinte, se întindea de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific.

Înainte de împărţirea teritoriilor, comunitatea islamică era un singur stat. Împărţirea acestui stat devenise cel mai mare ţel al celorlalţi.


4. Din punctul de vedere al situaţiei actuale
Eu nu vorbesc despre comunitatea care s-a rupt de rădăcini, care a devenit sclava ideilor occidentale, care s-a lăsat pradă colonizării culturale şi ideologiilor. Eu vorbesc despre comunitatea islamică ce aleargă în ajutorul fratelui său chiar dacă este învăţat sau nu, indiferent dacă este bogat sau nu.

Vedem şi oameni care suferă pentru ceea ce se întâmplă în Palestina. Un semn al unităţii noastre este şi faptul că imamii se roagă împreună cu restul populaţiei pentru ocrotirea comunităţii islamice. Una dintre aceste rugi sună astfel: „O, Allah! Ajută Islamul! Dă-le musulmanilor putere!”


5. Islamul este o comunitate şi din punctul de vedere al celorlalţi
Acest lucru este conştientizat foarte bine de către ceilalţi. Ei ne privesc ca pe un grup de oameni legaţi prin credinţă, filosofie de viaţă, idei, comportament şi dorinţa de a depune efort împreună. Ei nu prea cred în graniţele trasate de mâinile lor, pentru că ştiu că „sufletul comunităţii” e mult mai adânc.


6. Este un adevăr şi din perspectiva problemei actuale
Singura noastră şansă de supravieţuire este aceea de a ne uni; trebuie să ştim că acest lucru este fard (obligatoriu), mai ales în situaţia în care ne aflăm acum.

 

De ce musulmanii nu se unesc?


Musulmanii trebuie să se unească pentru că Domnul lor este Unul şi Acelaşi, pentru că au o singură Carte Sfântă, o singură Qibla, o singură legislaţie şi o singură ideologie. Toate acestea ar trebui să îi adune pe musulmani. Musulmanii sunt legaţi unul de altul. Allah a spus în Coran: „Drept-credincioşii sunt fraţi.” (Coran: 49 - 10).
Atunci când cineva nu simte durerea fratelui său, aceasta nu se poate numi frăţie. Într-un hadis convenit, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „… «Drept-credinciosul cu drept-credincios sunt precum cărămizile îmbinate ale unei clădiri.» Atunci când a spus aceasta, Profetul şi-a petrecut degetele unele între altele.” (Bukhari, Tirmidhi).
A mai spus: „Musulmanul este fratele musulmanului; el nu îl chinuie şi nu îl lasă – adică nu îl lasă la nevoie.” Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în Predica de Adio: „Să nu fiţi după mine asemeni necredincioşilor care îşi taie gâtul unul altuia.”

Sursele puterii comunităţii islamice


Fără îndoială că Islamul deţine resurse de putere şi de bunuri. Allah Subhanehu we Teala a spus: „Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni.” (Coran: 3 - 110).

Putem identifica următoarele surse de putere ale comunităţii islamice:


1. Puterea datorată numărului mare al membrilor comunităţii
În diferite părţi ale lumii se află peste un miliard două sute cincizeci de milioane de musulmani. Spre deosebire de celelalte religii ale căror reprezentanţi se împuţinează, religia islamică este într-o permanentă creştere.

„Aduceţi-vă aminte că voi aţi fost puţini şi că El v-a înmulţit!” (Coran: 7 - 86).


Dar nu numărul este atât de important, ci calităţile musulmanilor. De aceea profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„… «Este aproape ziua în care se vor năpusti asupra voastră asemeni unei cete de animale înfometate care se îndreaptă asupra unei mese pline cu bunătăţi.» L-au întrebat pe Profet: «Va fi aşa pentru că vom fi puţini?» «Nu, dimpotrivă: veţi fi mulţi, însă veţi fi asemeni paielor care plutesc pe suprafaţa apei (împrăştiaţi şi slabi); Allah va scoate frica faţă de voi din inimile duşmanilor şi va pune în inimile voastre wehn.» «Ce este wehn, o, Profet al lui Allah?» «Iubirea acestei vieţi şi frica de moarte. Veţi fi foarte temători să nu pierdeţi lucrurile pe care le aveţi şi veţi iubi foarte mult viaţa lumească.»” (Imam Ahmed, Ebu Daud).
Din acest motiv chemăm comunitatea islamică să acorde importanţă studiului şi să refacă legăturile cu ceilalţi musulmani.


2. Puterea materială
Această comunitate deţine şi resursele materiale de care are nevoie. Deţine pământuri arabile, deţine mări, oceane şi râuri care aduc şi ele bogăţii pe care alţii nu le pot avea. Cea mai mare parte din petrolul lumii vine din teritoriul musulmanilor.

Nu neg faptul că ne folosim de aceste avantaje, dar de cea mai mare parte din aceste resurse se folosesc alţii. Ar trebui să învăţăm să lucrăm în echipă. Unul dintre noi ar putea să se specializeze în agricultură, celălalt în tehnologie, iar un altul în textile. Dintr-un studiu făcut în anul 1993 de Banca de Dezvoltare Islamică s-a observat că tranzacţiile între ţările islamice nu depăşeau 8%.


3. Puterea spirituală
Noi avem o putere aparte dată de Allah Subhanehu we Teala: aceasta e Coranul. Aşa cum spune Allah: „Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” (Coran: 15 - 9).
Acest mesaj este valabil în toate timpurile şi cuprinde această viaţă, precum şi Viaţa de Apoi.

Acest Coran ne călăuzeşte pe drumul drept al adevărului, în limita posibilităţilor umane, fără să ne chinuie. Dacă nu respectăm poruncile lui Allah, vom ajunge la vorba lui Beşer. Beşer era un orb de la care a cerut ajutor un om normal pentru a-i arăta drumul, iar el a spus: „A rătăcit drumul cel care a cerut ajutor şi călăuzire de la un orb…”.Dr. Aisen Gemaledin
membru al Consiliului de Conducere al Asociatiei Surori MusulmaneNiciun comentariu: