duminică, 17 mai 2009

Datoria de a face dawah

Femeia musulmană cheamă oamenii la adevăr

O adevărată femeie musulmană înţelege că femeia nu a fost creată în van, ci pentru a împlini un scop nobil – acela de a-L adora pe Allah Preaînaltul:

„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” (Sura Adh-Dharyat: 56).

Adorarea lui Allah se poate realiza prin multe acţiuni constructive care să aibă drept scop educarea oamenilor şi răspândirea cuvântului lui Allah peste tot în lume. Această obligaţie le revine atât femeilor, cât şi bărbaţilor.

Aşadar femeia musulmană este conştientă de îndatorirea ei de a chema cât mai mulţi oameni la adevărul în care ea crede, reuşind prin aceasta să obţină minunata răsplată pe care Allah Preaînaltul a promis-o acelora care îi cheamă cu sinceritate pe alţii la adevăr. Aşa cum profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Ali (Allah să fie mulţumit de el!):

„Pe Allah, dacă Allah ar îndruma măcar un om prin intermediul vostru, acest lucru ar fi mai bun pentru voi decât zece cămile roşii.”

Un cuvânt bun pe care o femeie musulmană îl spune altor femei care sunt nepăsătoare faţă de religie sau unei femei care s-a îndepărtat de la îndrumarea lui Allah va avea efect asupra lor şi acest cuvânt se va întoarce la ea aducând o răsplată ce valorează mai mult de zece cămile roşii – cea mai râvnită posesiune la arabi în acea vreme. În plus, îi va fi oferită o răsplată similară răsplăţii celor pe care ea i-a îndrumat, căci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel care cheamă oamenii la adevăr va avea o răsplată precum a celor care îl urmează, fără să lipsească nimic din această răsplată.”

O femeie musulmană nu se lasă descurajată de gândul că ea nu ştie prea multe; atât cât ştie, împărtăşeşte şi celorlalte femei. Ea va povesti mai departe ceea ce aude în predicile altor învăţaţi, ce citeşte în articole şi cărţi sau fie şi doar un verset din Cartea lui Allah. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a învăţat aceasta:

„Transmiteţi ceea ce v-am învăţat, chiar şi numai un verset…”.

Acest lucru se datorează faptului că dacă o persoană este îndrumată sau nu poate depinde şi doar de un singur cuvânt al unui verset care îi pătrunde în inimă şi îi aprinde flacăra credinţei, iar întreaga ei viaţă va fi luminată de această îndrumare.

Femeia musulmană depune orice efort pentru a le chema pe alte femei la adevăr (şi câtă nevoie este astăzi de acest apel!), făcându-le astfel conştiente de adevăr şi pe femeile care nu au fost atât de norocoase încât să primească învăţăturile şi îndrumarea mai devreme. Astfel o femeie dovedeşte că îi doreşte surorii ei binele de care ea se bucură. Acestea sunt caracteristicile celui care cheamă la calea lui Allah, aşa cum ne-a arătat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

„Fie ca Allah să îi facă faţa strălucitoare celui care aude ceva de la noi şi îl transmite altora aşa cum l-a auzit, căci cel care aude poate înţelege mai bine decât cel care transmite.”

Femeia musulmană care este cu adevărat îndrumată de învăţăturile din Coran şi Sunnah este precum o lampă aprinsă care arată călătorilor drumul în cea mai întunecată noapte. Ea nu poate să ascundă lumina de surorile sale care bâjbâie în întuneric, după ce a văzut răsplata minunată pe care Allah Preaînaltul a pregătit-o pentru cei care cheamă la adevăr cu sinceritate.

Ea porunceşte binele şi opreşte de la rău

Obligaţia de a porunci ceea ce este bine şi de a interzice ceea ce este rău (al-amr bi’l-ma’ruf wa’l-nahy ‘an al-munkar) nu a fost încredinţată numai bărbaţilor. Ea se aplică în mod egal femeilor şi bărbaţilor, aşa cum se afirmă în Coranul cel Nobil:

„Drept-credincioşii şi drept-credincioasele îşi sunt aliaţi unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, plinesc Rugăciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] şi se supun lui Allah şi Trimisului Său. Cu aceştia Allah va fi îndurător, căci Allah este Puternic [şi] Înţelept ['Aziz, Hakim].” (Sura At-Tawba: 71).

Islamul i-a oferit femeii un statut social important atunci când i-a desemnat această responsabilitate socială de a porunci ceea ce este bun şi de a interzice altora să facă rău. Astfel, oriunde s-ar afla, în limita feminităţii sale, atunci când vede ceva greşit, femeia se opune hotărât, cu înţelepciune, în maniera cea mai potrivită. Ea va încerca să îndrepte răul cu mâna, dar dacă nu va reuşi, va încerca prin vorba sa. Dacă nici aşa nu va reuşi să oprească acel rău, i se va opune în sufletul său şi va începe să se gândească la o metodă de a-l opri. Ea nu va ezita să demaşte o minciună şi nici nu o va răspândi ea însăşi. Această obligaţie de a porunci binele şi a interzice răul va fi împlinită numai cu sinceritate, doar pentru a-L mulţumi pe Allah Preaînaltul.

Ea este elocventă şi înţeleaptă când face dawah

Femeia musulmană care încearcă să îi cheme pe alţii la Allah încercă să vorbească cât mai limpede şi mai înţelept, fără a-i forţa pe cei cărora le vorbeşte, luând în considerare nivelul lor intelectual şi poziţia socială. Cu o astfel de manieră de a vorbi, ea va putea pătrunde în sufletul şi mintea oamenilor.

Sora noastră care face dawah trebuie să nu uite că nu trebuie să ţină discursuri lungi sau plictisitoare şi că este bine să evite să le încarce cu prea multă informaţie pe cele care o ascultă. Ea nu vorbeşte prea mult şi nici nu spune ceva ce este mult prea greu de înţeles, ci va spune ce are de spus într-un mod simplu, direct, folosind metode care să capteze atenţia celor care o ascultă.

Una dintre cele mai importante calităţi ale unei da’iyah înţelepte este faptul că este blândă cu femeile pe care încearcă să le îndrume. Ea este răbdătoare atunci când unele informaţii transmise sunt greu de înţeles, când unele femei nu au o cultură islamică, când surorile ei repetă aceeaşi greşeală de multe ori, când o întrerup mereu cu întrebări sâcâitoare, urmând astfel cel mai nobil exemplu, acela al profetului Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Gabriela Pendelete


Niciun comentariu: