vineri, 22 februarie 2008

Asociaţia Surori Musulmane

Asociaţia îşi propune ca scop integrarea femeilor musulmane în societatea romanească, promovarea unei mentalităţi civice moderne despre percepţia femeii în islam, bazată pe principiile drepturilor omului şi pe respectul pentru toţi cetăţenii.

Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:

1. Apararea drepturilor şi libertăţilor comunităţii musulmane din România, în general şi a femeilor musulmane în special, în conformitate cu legea română, legile internaţionale şi tratatelor la care România a aderat prin mijloace paşnice de promovare şi cunoaştere în masă.

2. Organizarea de programe speciale pentru tinerele doamnele din comunitatea musulmană şi integrarea lor în activităţile culturale, religioase sau economico-sociale ale Asociaţiei în sistem de voluntariat.

3. Organizarea de cursuri, seminarii şi alte asemenea pe teme de cultura, tradiţie, obiceiuri, istorie, religie, limbi materne sau străine precum şi alte domenii de interes actual sau viitor pentru comunitatea musulmană din România.

4. Înfiinţarea de biblioteci cu săli de studiu pentru liberul acces la informaţie.

5. Editarea de cărţi, reviste, ziare, lecturi, filme documentare sau informative şi orice alte feluri de publicaţii pe orice suport, inclusiv magnetic sau digital.

6. Preocuparea în scopul obţinerii drepturilor de editare, reeditare, multiplicare, traducere, vânzare şi distribuire a unor materiale de interes, pe orice formă de suport.

7. Înfiinţarea de instituţii de educare şi învăţământ şcolar şi preşcolar în sistem privat cu capital propriu sau din sponsorizări, donaţii, etc.

8. Organizarea de conferinţe, întruniri, tabere, excursii, zile festive, festivaluri etnice şi interetnice, naţionale sau internaţionale, pe aceleşi teme sau alte teme de interes prezente sau viitoare.

9. Organizarea de activităţi şi concursuri cu premii pe teme de interes pentru comunitatea musulmană.

10. Acordarea de burse sociale sau de studii şi sponsorizări tinerilor musulmani dotaţi sau supradotaţi intelectual sau cu dificultăţi financiare, din fonduri proprii sau străine.

11. Programe de pregătire pentru membri activi ai Asociaţiei sau pentru membri colaboratori în domeniile de interes, atât în ţară cât şi în străinătate în scopul realizării obiectivelor propuse.

12. Stimularea initiaţivei elevilor şi studenţilor şi implicarea acestora în activităţi teoretice, practice, creative şi ingenioase în scopul dezvoltării talentelor lor.

13. Stimularea comunităţii musulmane pentru participarea integrală la dezvoltarea societăţii române şi la întărirea relaţiilor interetnice.

14. Colaborarea şi intrajutorarea cu alte persoane ce nu aparţin comunităţii musulmane, dar care sunt direct interesate de cultura, istoria şi religia islamică.

15. Înfiinţarea de unităţi de asistenţă socială (case de copii, azile de bătrâni, resorturi de tratament şi de odihnă) pentru membrii comunităţii musulmane lipsiţi de posibilităţi materiale, ori cu venituri mici.

16. Ajutorarea dezinteresată a tuturor categoriilor de persoane din paturile sociale defavorizate încercând să creeze acestor categorii un trai mai demn, decent şi civilizat.

17. Direcţionarea şi redirecţionarea de sponsorizări şi donaţii către lăcaşele culturale, ştiinţifice, de cult ori de altă natură, care aparţin acestor comunităţi cu scopul de a se repara, întreţine, extinde sau construi din temelie.

18. Direcţionarea şi redirecţionarea de sponsorizări şi donaţii atât centrelor educaţionale, sociale sau de altă natură înfiinţate de Asociaţie, persoanelor fizice constatate în nevoie, cât şi altor asociaţii sau fundaţii cu activităţi similare.

19. Colaborarea pe toate planurile cu persoane fizice sau juridice, centre culturale sau educaţionale române sau străine dispuse să susţină acţiunile şi programele Asociaţiei în vederea realizării obiectivelor propuse, cu respectarea legilor în vigoare.

20. Colectarea de fonduri din donaţii, sponsorizări sau orice formă de susţinere economică legală de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, ce urmeză a fi folosite în scopul realizării obiectivelor.

21. Construirea, închirierea sau folosirea cu titlu gratuit a unor spaţii locative în vederea realizării scopului Asociaţiei.

22. Susţinerea activă dar pasnică a membrilor comunităţii musulmane împotriva oricărui act de teroare sau dicriminare bazată pe rasă, origine, etnie, sex sau religie.

23. Prezentarea susţinută prin internet şi orice alte mijloace de comunicare în masă şi publicitate a activităţilor culturale, artistice, educaţioanale sau religioase ale comunităţii musulmane din România.

24. Mediatizarea prin editarea de publicaţii, broşuri, realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune în scopul aducerii la cunoştinţa publică a acţiunilor şi programelor Asociaţiei şi în scopul strângerii de fonduri.


Niciun comentariu: